<!--e tittel -->

Fant drømmen på gardsbruk.no

-

Lurer du på hvordan du skal starte med gårdsdrift? Les intervjuet med Marielle de Roos som sammen med Hugo Vink fant gården sin på gardsbruk.no, hvor de i dag driver økologisk osteproduksjon. Hugo og Marielle kommer ikke fra gård selv, men de har landbruksutdannelse.

 

Hvordan gikk dere fram da dere skulle kjøpe gård?

Vi lette i hele Norge. Vi bodde på Vestlandet, og hadde i første omgang tenkt å kjøpe oss en gård der. Dette var mye mer vanskeligere enn vi trodde. Gårdene var i dårlig forfatning, noen ville selg fjøs men ikke våningshus, noen ville bare forpakte med dårlige avtaler, gårder som var ulønnsomt å drive, vi lette i hele Norge. Så fant vi gardsbruk.no! Husker fortsatt hvordan vi så på bildene til gården :) En fin og veldrevet gård i Lofoten med geiter. Målet var å kjøpe en gård og starter ysteri, drive økologisk. Geit eller kyr var det samme. Hugo fant jobb her i økoringen i 50 prosent stilling, lån var veldig vanskelig, vi hadde ikke penger. Cultura ville gi oss lån og vi måtte finne garantister, på totalt 200.000kr, fem i Norge og fem i Nederland

 

Hvorfor ville dere bli bønder?

Vi er utdannet på landbrukshøyskole, tropisk landbruk spesialisering «rural Development». Vi har jobbet i utviklingsprosjekter i Vest Afrika og på Filippinene. Vi flyttet til Norge for bare en sommer, en sommer ble ett år og vi fant ut at vi ville drive økologisk, gjør noe verdiskapende på vår egen gård og vår egen jord i stedet for å forbedre verden med å jobbe i utviklings prosjekter.  

Hvordan driver dere i dag og gjør dere noe ved siden av?

Vi driver biologisk dynamisk med 150 melkegeiter, 250 mål dyrka jord og ubegrenset utmark i fjellene rundt. Vi har bygget ut fjøset for å kunne ha 150 geiter, har doblet kvote, bruker alt kjøtt som produseres på gården; kjekjøtt, unge geiter, pølser og mer, lager ost av ca 40.000 liter melk, leverte i fjor 100.000 liter til Tine. Har egen gårdsbutikk - gårdsysteri.  Så har vi skolehage og elever på besøk, jeg utdannet meg i fjor på UMB, PPU praktisk pedagogisk utdanning i naturbruk, biologi og naturfag.

 


Publisert 22.12.2014