<!--e tittel -->

Grønt Spatak i Valdres

-

Intervju fra Avisa Valdres 3. juli 2015, tekst: Linn Marie Ulvestad

 

Det kryr av folk og dyr når Olestølen inviterer til første åpen støl denne sesongen. Heldigvis har bøndene Kathrin og Thomas Aslaksby god hjelp med seg. I to uker har Gaute Eiterjord vært utplassert på garden gjennom prosjektet Grønt Spatak.

 

Grønt spatak

Grønt Spatak er et samarbeidsprosjektet mellom Natur og Ungdom (NU) og Norsk Bonde- og Småbrukerlag som ble startet i 1993. Det fungerer som en utveksling der deltakerne bidrar til arbeidet på garden samtidig som de får verdifull kunnskap om gardsdrift.

 

Denne sommeren er det rekordmange unge som deltar på prosjektet rundt om i landet med nesten 100 deltakere. Til sammenligning var det rundt 60 som deltok i fjor sommer. Dette ser ut til å være en del av en større trend med sterkere fokus på matproduksjon og ressursbruk. Det er tydelig at ungdom vil vite hvor maten kommer fra.

 

Fra kontor til stølsdrift

Gaute Eiterjord er nestleder i Natur og Ungdom, og har lenge vært interessert i økologisk jordbruk. Han er opptatt av at vi har behov for bonden i Norge for å gi oss lokal, miljøvennlig mat og ta være på kulturlandskapet og naturmangfoldet. Han bestemte seg for å bli med på prosjektet Grønt Spatak for å lære mer om det praktiske ved gardsdrift.

 

På garden Nørrestogo i Øystre-Slidre har han fått et godt innblikk i hvordan hverdagen arter seg for en bonde. Eiterjord kommer sjøl fra by, og synes det har vært spennende å få delta i gardsdriften. Han har blant annet vært med og melket geitene, tatt med dyra på beite og satt opp gjerde.

 

– Det er krevende fysisk arbeid, men jeg synes det er gøy og da går tiden fort. Jeg kan ikke huske å ha sovet så godt noen gang, sier Eiterjord smilende.

 

Til vanlig sitter han mye på kontor i Oslo og jobber med miljøsaker. Han trives med arbeidet på garden siden han får se resultatet av arbeidet med en gang.

 

– Dette er miljøvern i praksis, slår Eiterjord fast.

 

Fra jord til bord

Eiterjord er også opptatt av å ha et bevisst forhold til matproduksjon. På garden får han være med på hele prosessen fra å passe geitene som går ute på beite til å melke dem og lage ost med melka.

 

– Det er fint å få kunnskap om hvor maten kommer fra. Om folk hadde skjønt det ville de ha kastet mindre, mener han.

 

– Her er det ingen mellomledd og du vet hvor alt kommer fra. I butikken er det det samme hele året, og hverdagen til bonden reflekteres ikke, forteller Eiterjord.

 

På stølen: Thomas og Kathrin Aslaksby har en stor flokk med geiter som får gå fritt i fjellet og beite. (Foto: Linn Marie Ulvestad)

 

Bærekraftig med beite

Eiterjord ble medlem av NU for fem år siden og beskriver det som en slags politisk oppvåkning.

 

– Jeg ble bevisst urettferdige forhold i verden, som at vi forurenser fattige land for å produsere varer til vårt forbruk, sier Eiterjord.

 

Han mener det er solidarisk å drive med jordbruk i Norge siden det tillater oss å sjøl bestemme hvordan vi vil produsere og bruke jorda for å lage mat.

 

– Det er flott å ta med dyrene opp på beite. Kraftfôr med soya er lite bærekraftig og svært ugunstig for miljøet. Soyaen som brukes i kraftfôr dyrkes i Brasil og ødelegger regnskogen. I tillegg til at det blir dyrket for eksport og transporten forurenser enormt mye, forteller Eiterjord.

 

Dyr på beite er miljøvennlig matproduksjon siden de spiser gras og benytter ressurser som mennesker ikke kan spise direkte.

 

Ta vare på kulturlandskapet

Et annet poeng som taler for å benytte seg av norske beitemarker er faren for at kulturlandskapet gror igjen. Konsekvensene av dette kan være at arter som bier og humler mister habitatet sitt.

 

– 30 % av maten vi produserer i Norge er avhengig av bier for pollinering, dermed kan det få store konsekvenser. Vi får tjenester igjen ved å ta vare på naturen, sier Gaute Eiterjord.

 

Positiv opplevelse

– Vi er veldig fornøyd med utvekslingen. De er gode til å stille spørsmål, og det gjør at vi må skjerpe oss og reflektere rundt det vi gjør, forteller Thomas Aslaksby. Han og kona Kathrin Aslaksby har vært med på Grønt Spatak i 6 år, og synes det har vært en fin opplevelse.

 

– Vi har ikke sett maken til pågangsmot og innsats. Det skjer en enorm utvikling fra deltakerne kommer til gards til de drar heim. forteller Kathrin Aslaksby.

 

Gaute Eiterjord er på sin side godt fornøyd med valg av sommerferie, og mener alle hadde hatt godt av å leve på en gard i en periode. Det er uvisst om det bli gardbruker av ham, men enn så lenge skal han fortsette å være miljøverner på fulltid i Oslo.

Fin beliggenhet: Olestølen ligger idyllisk til ved siden av Olevatnet i Øystre Slidre. (Foto: Linn Marie Ulvestad)

 


Publisert 10.07.2015