<!--e tittel -->

Hjelp, jeg vil inn i landbruket!

-

På Kulturhuset 28. september arrangerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Oikos en rekrutteringskveld om veier inn i landbruket. Her kan du se opptak fra arrangementet.

 

Trykk her for å se opptak.

 

Program (omtrentlege tidspunkt i sendinga)

00:00: Opning ved ordstyrar Ida Sigurdsen

 

Utdanningstilbud

01:30: Sigurd Vassenden og Ida Beate Løken, tidlegare elevar ved Sogn Jord og Hagebruksskule

23:20: Kristin Føyn Føyen om Høyskolen i Hedmark

36:30: Christian Høie, elev ved BINGN - treårig utdanningsprogram for biodynamisk landbruk i Norden

 

Rekrutteringsprosjekter

51:05: Silje Strøm, koordinator for Grønt Spatak, et tilbod til unge som vil oppleve gårdsbruk, seterbruk eller beitetilsyn om sommeren

55:59: Yvonne Tonnaer, Huga på gard, lokalt rekrutteringsprosjekt for bosetting og utvikling av gårdsbruk i Valdres.

01:09:56: Gaute Eiterjord, prosjektleder for Slipp oss til - ungdom inn i landbruket om nettsida gardsbruk.no

01:14:17: Markus Brun Hustad om Landbrukets Økoløft

 

Inspirasjonsbønder om deres vei inn i landbruket:

01:21:20: Stina Melhus, Eiketoppen gard

01:34:57: Marielle De Roos, Lofoten Gardsysteri

01:59:58: Anders Kopstad, Toreshaugen gard

 

Her kan du lese mer.


Publisert 03.10.2017