publisert 29.04.2016

Grosvoldveien 140

Buskerud, Kongsberg

Prisantydning salg: kr Kr 8 900 000,-

Driftsform(er): Økologisk drift
Totalareal: 441,6

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus/bolighus:
Innvendig gulv er i hovedsak tregulv, laminat, belegg og parkett. Gulver i beboelsesrom i kjeller av betong, tekket med fliser.
Vegger tekket med brystningspanel, paneler, plater og malt strie.
Himling tekket med takess og malte plater og panel.
Det er normalt utstyrte baderom og kjøkken i boligen. Montert ny eiketrapp til kjeller i 2015. Baderom i kjeller er bygget 2012.
Oppvarming med ved, vannbåren gulvvarme.

Driftsbygning

Driftsbygning med gr.fl. på ca. 340 kvm.

Andre opplysninger

Kårbolig:
Gulv tekket med parkett i oppholdsrom. Baderom og vaskerom tekket med linoleum. Gangen er flislagt og med varmekabler (2008.)
Vegger kledd med panel og malte gipsplater. Gulv tekket med parkett i oppholdsrom. Gangen er flislagt og med varmekabler i 2008. Malte plater/panel i himlinger. Montert mekanisk ventilasjonsanlegg.
Montert vv.-bereder i vaskerom. Baderom og vaskerom tekket med linoleum, og godt utstyrt. Kjøkken av normal standard. Montert vannbåren gulvvarme i u.etg. 1.etg har vannradiatorer med lav overflatetemperatur godkjent for barnehage. Deler av gulvet (40 m²) har elektriske varmekabler i den gamle delen. Montert varslingsanlegg.

Kontorbygg:
Himling tekket med panel. Trevinduer med isolerglass, fra byggeår. Innlagt elektrisitet og data.
Hybelkjøkken med kaldt og varmt vann og avløp.

Drift og rettigheter

Jord: Det er totalt 77,3 daa fulldyrket jord. Jordveien er beliggende i en parsell rundt tunet. Jordkvaliteten er sand/leirmold. Marken er flat/lett skrånende og godt egnet til maskinbearbeiding. Grøftetilstanden er ifølge eier for det meste fra 1980-tallet. Eiendommen er drevet økologisk, og er Debio-godkjent.
Skog: Skogen ligger som to parseller med Grosvoldveien i mellom. Det er ifølge opplysninger fra kart skog og landskap totalt 353,2 daa skog, med produktiv skog areal på 322,2 daa, 31,0 daa uproduktivt og 13,0 daa annet areal, ifølge skog og landskap.
Jaktrett på elg, hjort, rådyr, småvilt/fugl. Felles jaktvald med naboeiendommer ca. 20 000 daa og eget jaktlag for elg. Siste år 9 elg 3 hjort og 30 rådyr, på valdet totalt.

Fakta om gården

Prisantydning salg: Kr 8 900 000,-

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Økologisk drift

Dekar fulldyrka areal: 75,4
Dekar skog: 322,2
Dekar totalt: 441,6
Gårdsnummer / bruksnummer: 127/3 og 128/31

Gårdens eier

Morten og Anita Mikalsen


Telefon privat 48 25 08 05
Nettside http://www.nyhusgaarden.com
E-post anita@mikalsen1.no

Meglerinformasjon

John Egil Iversen
EiendomsMegler 1 Kongsberg

Mobil 90 97 23 23
E-post john.egil.iversen@em1.no