publisert 16.06.2016

Berget, Kviknehøgda 469

Oppland, Nord-Fron

Prisantydning salg: kr 2100000,-

Driftsform(er): Dyrka mark og skog. Husdyrhold avviklet
Totalareal: 380

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset: Stue, kjøkken, soverom, kontor/soverom, bad, vaskerom, gang og vindfang. I 2. etg er det 2 soverom og stor gang med kott i kneveggene. Oppført 1968:
Huset er bygget over en eldre hustomt med natursteinsmur. Det er så ledes en krypkjeller mellom gammel mur og ny grunnmur i betong. Jordkjeller under kjøkken med adkomst via kjellerlem. Oppført i bindingsverk med stående panel. Taket er tekket med Decra takplater (2007).
Grunnflate ca 96 kvm. Bruksareal ihht kommuneinfo er 124 kvm.

Kårbolig: Stue, kjøkken, bad, soverom og gang. I kjeller er det stue og et lagerrom. Oppført i bindingsverk med stående panel. Taket er tekket med A-plater. Støpt grunnmur. Grunnflate ca 65 kvm. Bruksareal ihht kommuneinfo er 92 kvm.

Driftsbygning

Stabbur: Laftet tømmer i 2 etasjer. Torvtak
Låve/fjøs /garasje, byggeår 1955.: Benyttes pr i dag til lager og garasjer. Eldre fjøs på ca 100 kvm. Gjødselkjeller under en del av fjøset. Husdyrrommet utgjør ca 2/3 av driftsbygningen og har en takhøyde på ca 2 m. Traktorgarasje med jordgulv. Påbygd garasje oppført 1995, ca 53 kvm, har betonggulv, lagerplass på hems og to porter.
Driftsbygningen har lav bruksverdi som fjøs, men er et nyttig bygg som garasje og lagerrom.

Andre opplysninger

Tinglyst bruksrett på kårboligen.

Drift og rettigheter

Eiendommen har almenningsrett i Fron almenning og Espedalen bygdealmenning. Flotte jakt og fiskemuligheter i området.

Beliggenhet

Landbrukseiendom med 2 bolighus, garasje, stabbur og driftsbygning. Flott , beliggende på Kviknehøgda, ca 10 km fra Vinstra sentrum.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2100000,-

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Dyrka mark og skog. Husdyrhold avviklet

Dekar fulldyrka areal: 24,3 daa
Dekar beite: 0,9
Dekar skog: 298,3
Dekar utmark: 56,7
Dekar totalt: 380
Gårdsnummer / bruksnummer: 235/39

Gårdens eier

Rolf Ovrum
Hesteskoen 1
2640 Vinstra
Telefon privat 97124879
Nettside http://https://www.eiendomsmegler1.no/bolig/kjoepe-bolig/boliger/bolig/?propertyid=77284692
E-post rolfern@hotmail.com

Meglerinformasjon

Unni Rolstad
Eiendomsmegler1

Mobil 48149015
E-post unni@em1-vinstra.no