publisert 11.07.2016

Leite Gård

Finnmark, Sør Varanger

Prisantydning salg: kr 1 800 000

Driftsform(er): Melk og Kjøtt
Totalareal: 580

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset har vært restaurert i flere etapper frem til1990-årene men lite oppussing siden. Det er
kjeller under hele huset som for øvrig har en typisk 1½ etg. planløsning. Huset har et BRA på ca. 165 m²
fordelt på 148 m² P-areal og 17 m² S-areal, det siste alt i kjelleren. Kjelleren har varmekabler i gulv i
P-areal som består av vaskerom, bad/badstue og gang. S-areal betår av boder. i 1. etg er det vindfang,
entré, trappegang, stue, romslig kjøkken med god sitteplass, men eldre type innredning og bad/WC med
dusjhjørne, WC og servant integrert i innredning. På loftet er det 3 soverom, kontor og gang. Huset har
3-fase inntak og automatsikringer, glatte mellomdører i 1. etg og furu speildører på loftet, teak ytterdør
og koplede vinduer. Elektrisk oppvarming, vedovn og tegelsteinspipe, diverse gulvoverflater og mest
trepanel og malt glassfiberstrie på vegger.
Rundtømmerhytte fra 1955 er flyttet til ytterkant av gårdstunet mot elven og ominnredet som badstue
med vedfyrt ovn og delt opp i sauna og omkledningsrom. Den er på 13 m² og må sies å være i god stand.
Stabbur er utført i tradisjonell stabbursstil og treverk er i god stand, men det må løftes, da treverk
begynner å komme ned i grunnen hvor den er høyest og takpapp er moden for fornying.

Driftsbygning

Fjøset er fortsatt intakt, men dyrene er under flytting til samdriftsfjøs på nabogården. Melkekyrene er
allerede flyttet. Fremtidig bruk av fjøset er usikkert, men den opprinnelige delen har nok så lavt under
taket mens tilbygget har god takhøyde. For øvrig er driftsbygningen i alminnelig bra stand, men noe slitt.
Bygget har låvetørke til 30 tonn høy, 21 m³ kraftfórsilo og gjødelkjeller under hele fjøskassen unntatt melkerommet.

Andre opplysninger

Fjøset er fortsatt intakt, men dyrene er under flytting til samdriftsfjøs på nabogården. Melkekyrene er
allerede flyttet. Fremtidig bruk av fjøset er usikkert, men den opprinnelige delen har nok så lavt under
taket mens tilbygget har god takhøyde. For øvrig er driftsbygningen i alminnelig bra stand, men noe slitt.
Bygget har låvetørke til 30 tonn høy, 21 m³ kraftfórsilo og gjødelkjeller under hele fjøskassen unntatt

Drift og rettigheter

Melkeproduksjon med en melkekvote på 137.000 liter og kjøttproduksjon av eget påsett.

Det er meget gode jakt og fiskemuliheter i nærommerådet.

Beliggenhet

Aktivt landbruksmiljø med mye godt samarbeid bønder i mellom. Videre reindrift og små skala
skogsdrift. Nærhet til uberørt natur og Pasvikelva, som er grenseelv mot Russland og byen Nikel på andre
siden. Gode muligheter for friluftsliv med jakt, ferskvannsfiske, bærsanking, turer via tur-, ski- og
snøscooterløyper. Området må kunne karakteriseres som barnevennlig.
Barneskole, barnehage, butikk og lysløype ligger på Skogfoss, ca. 6 Km unna. Barne og ungdomsskole,
barnehage, folkehøgskole, butikk, fotballbane og lysløype ligger på Svanvik, ca. 25 Km unna. Her ligger
også BioForsk (tidligere Svanhovd miljøsenter) som også er en betydelig arbeidsplass. Kommunesenteret
Kirkenes ligger ca. 65 Km unna langs Rv 885.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 1 800 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Melk og Kjøtt

Dekar fulldyrka areal: 230
Dekar skog: 280
Dekar totalt: 580
Gårdsnummer / bruksnummer: 17/14

Gårdens eier

Øystein Guvåg
Sørumsandvegen 236
1920 SØRUMSAND
Telefon privat 40406886
E-post oeysg68@gmail.com

Meglerinformasjon