publisert 26.07.2016

Skogmo - Leirfjord

Nordland, Leirfjord

Prisantydning salg: kr Kun salg av eiendommen er aktuelt. Leie er utelukket. Det foreligger ny takst på eiendommen; 1. 700.000,00 kroner

Driftsform(er): Småbruket egner seg best for folk som vil bo på landet, men har arbeid utenfor bruket. Bruket gir grunnlag for hest og grønnsaker, høner og kaniner. Alt som sjølberging og hobby.
Totalareal: 20

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset har en kjerne fra 1950, men ble utvidet og fullrenovert i 2005. Huset har en samlet boflate på 172 kv. m. over to etasjer, og har full kjeller.

Driftsbygning

Fjøset er også fra 1950, men er godt vedlikeholdt. Det har plass for et par-tre hester, høner og kaniner. I tillegg kan det brukes som lagerrom og vedbod.

Andre opplysninger

I tillegg har eieren et verkstedbygg som er aktuelt å selge hvis det finnes interesse. Verkstedet er tidligere blant annet ble brukt som båtbyggeri og til laftevirksomhet. Huset er ca 180 kv. m og er fullisolert. Verkstedet ligger ca en km fra småbruket.

Bruket har ca 20 dekar fulldyrket jord. Som er det totale arealet for salget. Det er også aktuelt å selge en mindre tomt, fra to dekar og oppover.

Drift og rettigheter

Småbruket brukes i dag til grasproduksjon (sammen med annen leid jord) for ammekyr og kjøttproduksjon. Det egner seg utelukkende til hobbybruk for folk som vil bo på landet. Bruket ligger sentralt til i bygda Bardal med ryggen mot skogen og skråning ned mot Bardalselva som slynger seg rundt bruket. Elva huser tidvis både ørret og laks. Ellers er det gode muligheter for jakt og fjordfiske, ettersom bygda ligger ved Ranafjorden. Det felles også 15-20 elg i bygda i jakttida og en ivrig jeger får sikkert anledning til å være med i ett av jaktlagene.

Beliggenhet

Småbruket ligger i bygda Bardal i Leirfjord kommune. Bygda har vel 100 innbyggere og inneholder en rekke store bruk (melk og gris). I tillegg pendler en god del av befolkningen ut av bygda på arbeid. Det pendles til Mosjøen, Sandnessjøen, Nesna (Høgskolen i Nesna/ Nord universitet) og kommunesentret Leland. Bygda har mistet både skole og barnehage. Barna fraktes i dag i buss til sentralskolen i kommunen, på Leland. Bardal er en meget aktiv og sosial bygd med mange gode naboer og aktive lag. Vi er også stolt over at bygda i dag huser sju-åtte forskjellige nasjonaliteter som lever og bor sammen uten problemer. Det er folk som har fått seg arbeid eller studerer (på Nesna), kjøpt hus og er solid integrert i lokalsamfunnet. Bygda har et trivelig turterreng som egner seg for folk i alle aldre. Bardal Ungdomslag har de siste årene merket en rekke løyper i fjellene rundt bygda.

Fakta om gården

Prisantydning salg: Kun salg av eiendommen er aktuelt. Leie er utelukket. Det foreligger ny takst på eiendommen; 1. 700.000,00 kroner

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Småbruket egner seg best for folk som vil bo på landet, men har arbeid utenfor bruket. Bruket gir grunnlag for hest og grønnsaker, høner og kaniner. Alt som sjølberging og hobby.

Dekar fulldyrka areal: 20
Dekar totalt: 20
Gårdsnummer / bruksnummer: 89/7

Gårdens eier

Frode Nilsen
Bardalsveien 159
8897 Bardal
Telefon privat 99506819
E-post Nilsenlaft@yahoo.no

Meglerinformasjon