publisert 12.09.2016

Dokka

Oppland, Nord-Fron

Prisantydning leie: kr 10-15000 kr/mnd avhengig av hva som inngår i avtalen

Driftsform(er): Jord- og skogbruk, husdyrhold
Totalareal: 5-600 da

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

20 år gammelt våningshus i meget god stand. Huset har ca 150 kvm boligareal fordelt på to etasjer. . Huset inneholder en selvstendig fullt møblert leilighet i hver etasje, men med felles hovedinngang.
Huset har vannbåren gulvvarme i begge etasjer og ny grunnvannsbrønn med meget godt drikkevann.
I tillegg til 2 soverom, stort bad/vaskerom, kombinert stue stue/kjøkken er det i 2. etg sørvest vendt balkong og badstue.

I første etasje inneholder huset stor stue, kjøkken, soverom, bad/vaskerom, fyrrom, gang og stor treterrasse på bakkeplan. Flott utsikt til Gudbrandsdalslågene og til dalsidene på begge sider av elven. Gårdsbruket og stedet er idyllisk og fredelig og har ingen støy hverken fra Baksidevegen eller fra nåværende E-6 på motsatt side av elven. I desember 2016 åpner ny E-6 i tunnell gjennom Teigkampen (fjellet ovenfor gården). Da vil hovedtrafikkmengden gå der og bare ha tilknyning til teksisterende vegnett på Kvam og Vinstra. Bomstasjonene kommer i kommunegrensen mot hhv Sør-Fron og Sel og all lokaltrafikk innen Nord-Fron kommune vil være unntatt for bompenger.

Det går skolebuss på Baksidevegen hver dag til hhv Barhaug skole og andre skoler på Vinstra. Lågen Fiskeelf er en god fiskeelv for ørret og harrfiske.

Driftsbygning

Driftsbygningen på gården har vært ute av bruk som driftsbygning for jordbruk/husdyrhold noen år. Den har imidlertid tett skifertak og kan med forhodsvis begrensede midler rustes opp for på ny å brukes som driftsbygning.

For tiden er jorda på gården og på 2 seterkveer på fjellet leid ut med åremålsavtaler. Disse har relativt kort oppsigelsesfrist, maks ett år.

Andre opplysninger

For evt leietakere av gårdsbruket gjennom en langsiktig flerårig leieavtale vil det også være mulighet for å leie seterhus/hytte på fjellet. Her er det to setereiendommer hvorav den ene er en integrert del av gårdsbruket som foruten å ha 12-14 dekar med fulldyrket nark er bebygget med 3-4 håndlaftede tømmerhytter, alle i god meget god stand. En av disse brukes som feriebolig av eier, men den andre store hytta, med til sammen 7 sengeplasser, er et utleieobjekt, som også vil kunne leies på weekend og ukesbasis av evt leietakere til gårdsbruket.

Beliggenhet

Dokka ligger flott til godt tilbaketrukket i Baksidevegen 531, 2640 Vinstra. Det er 5 km tilKvam og 4 km til Vinstra, som er kommunesetrum i Nord-Fron kommune.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: 10-15000 kr/mnd avhengig av hva som inngår i avtalen

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): Jord- og skogbruk, husdyrhold

Dekar fulldyrka areal: 25-30
Dekar beite: Store beitearealer i utmark ovenfor gården og i almenning på setra
Dekar overflatedyrka: 5
Dekar skog: 4-500 da skog av ulik bonnitet
Dekar utmark: ?
Dekar totalt: 5-600 da
Gårdsnummer / bruksnummer: 329/23

Gårdens eier

Hans Magnar Lien
Sevjebråtet 9a
4020 Stavanger
Telefon privat 90057449
E-post Hmli@lyse.net

Meglerinformasjon