publisert 20.09.2016

Rognvoll Gård

Sør-Trøndelag, Bjugn

Prisantydning salg: kr 3700000

Driftsform(er): Gras / gropfór, skogbruk / vedproduksjon
Totalareal: 671

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus oppført i 1973 9g 1981. Består av hovedleilighet (bygd i 1973) med 4 + 1 soverom, bad, separat toalett, vaskerom. 2 boder, stue og kjøkken, sokkelleilighet (bygd i 1973) med 1 soverom, 2 boder, stue og kjøkken med og kårleilighet (bygd i 1981) med 3 soverom, bad, separat toalett, vaskerom, kjøkken og stue.

Totalt areal er P-rom= 314 m2, Total BRA= 388 m2

Driftsbygning

Oppført i perioden 1961 - 1963
Tradisjonelt båsfjøs med gjødselkjeller under 2/3 av fjøset og full låve med støpt gulv.
Grunnflate på 300 m2, 10 x 30 mtr.

Tak og vegger på låve ble skiftet i 2012 med enlengte stålplater, 3 lysplater på hver side.

Andre opplysninger

Ett eldre stabbur står på eiendommen, denne går over 2 etasjer, men lav takhøyde i kjeller. Grunnflate 23 m2

Naust oppført ca 1990. Grunnflate 35 m2

Spotsbod / Flishus oppført i 1981. Grunnflate 24 m2

Det er ei byggeklar tomt like nordøst for våningshuset.

Ved sjøen er det ei etablert industritomt, der er en betongsåle på 300 m2. Vann og strøm er lagt fram, avløp har vært ok, men er usikker på beskaffenheten per dato. På tomta er det landfeste for småbåthavn.

Eiendommen er lagt ut på Finn.no:
http://m.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=81235661

Drift og rettigheter

Dyrkajorda leies ut til 2 naboer, disse avtalene går frem til 2023 og 2024. Kan nevnes at den største leietakeren vurderer å si opp leieavtalen.

Uregistrert jordsameie på 680 daa.

Eiendommens andel er 50 % - område Tussan, Jofjellet. Uavklart eierforhold er nord for gården ved Øse.

Nøklan – ½ part Jøssundøya.

Sør for gården uti fjorden Koet finner vi holmene Nøklan og halvparten av Jøssundøya som tilhører eiendommen. Etter det opplyste er det imidlertid et usikkert/uklart eierforhold til Nøklan.

Strandlinje.

Opp for Jøssundbukta 280 m ned fra bolighuset har eiendommen en ca 435 m strandlinje, avbrutt av næringstomta bnr. 200. Strandlinjen deles opp av naboeiendommens naust.

Utnyttelsen av storvilt (elg), småvilt (rådyr)samordnes gjennom Val - Jøssund Grunneierlag, en sammenslutning for ca. 50 medlemmer i grunneierlaget.

Beliggenhet

Beliggenhet i naturskjønne omgivelser i Jøssund, Bjugn kommune. Flott utsikt over egen innmark og utover Jøssundbukta.

Skole, barnehage og butikk i Vallersund. Vallersund er forøvrig et meget populært ferie- og fritidssted. Kort vei til småbåthavn. Svært gode muligheter for godt sjøfiske.

Til kommunesenteret Botngård er det 16 km. Her vinnes det meste av servicefunksjoner som bl.a. skole/barnehage, Fosen videregående skole, ishall, bank og butikker.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3700000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er): Gras / gropfór, skogbruk / vedproduksjon

Dekar fulldyrka areal: 158
Dekar beite: 17
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 266
Dekar utmark: 230
Dekar totalt: 671
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr: 81, Bnr 1,2 og 200

Gårdens eier

Jo-Anders Johnsen
Gamle Jøssundveien 53
7167 Vallersund
Telefon privat 95074427
Nettside http://www.rognvoll.no
E-post jo-a@rognvoll.no

Meglerinformasjon

Advokat Lars Erik Solli
Kysten Eiendomsmegling, Advokat Solli

Telefon 72513200
Mobil 90597006
E-post kysten@kysteneiendom.no