publisert 28.09.2016

Rydningen

Troms, målselv

Prisantydning salg: kr 1, 5 million verditakst

Driftsform(er): jordbruk/skogbruk
Totalareal: 156

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Ja

Driftsbygning

Ikke moderne

Andre opplysninger

Garasje og uthus

Drift og rettigheter

Js

Beliggenhet

Fin utsikt. Nært vann og fjell. Skole 10 km butikkker 14 km

Fakta om gården

Prisantydning salg: 1, 5 million verditakst

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): jordbruk/skogbruk

Dekar fulldyrka areal: 75
Dekar beite: 76
Dekar overflatedyrka: 22.3
Dekar skog: 58
Dekar totalt: 156
Gårdsnummer / bruksnummer: 72/5

Gårdens eier

Willy Bergli og Annie Andteassen
Fagerfjellveien 1061
9300 Finnsnes
Telefon privat 97572425 eller 95226789
E-post bergliwilly@;gmail.com

Meglerinformasjon

ingen