publisert 23.10.2016

Bjørgan Gård

Nord-Trøndelag, LEKSVIK* (1718, Nord-Trøndelag)

Prisantydning leie: kr Driftsbygninger og jord, samt noen redskaper kr. 2000 mnd. husleie kommer i t

Driftsform(er): økologisk villsaudrift
Totalareal: 115,5 + utmarksbeite

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Trønderlån med to leiligheter,
1. to stuer og kjøkken, gang og vaskerom i 1 etasje med 4 soverom, 3 gangloft og bad i 2 etasje. Kjeller, med vaskemaskinuttak,

2. kårbolig, kjøkken, stue og gang i 1 etasje, to soverom, bad/wc og gang i 2 etasje.

Driftsbygning

Enkel standard, låve, fjøs og leskur, samt masstu (bryggerhus) som er innredet for overnatting, koie på heian kan også følge med.

Drift og rettigheter

Det har vært drevet med økologisk villsau på gården siden 2000. fra 60 til 90 vinterfora sau med nisjeproduksjon av økologisk villsaukjøtt som har vært solgt private. Kundeliste kan evt overtas og villsaubesetning kan evt kjøpes av nåværende driver. Det er beite rettigheter i utmarka.

Beliggenhet

Gården ligger høyt fritt på 220 moh med utsikt over Trondheimsfjorden. Det er ca 1 km ned til bygda, privat gårdsvei er ca 800 m. og noe bratt. Det er skole og butikker nede i bygda og det går hurtigbåt over til Trondheim sentrum ca hver time, med 25 min overfartstid.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: Driftsbygninger og jord, samt noen redskaper kr. 2000 mnd. husleie kommer i t

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): økologisk villsaudrift

Dekar fulldyrka areal: 93,5
Dekar beite: 13,8
Dekar overflatedyrka: 8,2
Dekar skog: skog ikke med leien
Dekar utmark: beiterett i utmark
Dekar totalt: 115,5 + utmarksbeite
Gårdsnummer / bruksnummer: 113/1

Gårdens eier

Anne Kristin Grøn Wanvik
vanvikveien 17
7125 Vanvikan
Telefon privat 97538559
E-post annw@online.no

Meglerinformasjon