publisert 27.10.2016

Rekkedal - Gårdsbruk i samdrift

Møre og Romsdal, Ørsta

Prisantydning salg: kr 3 380 000

Driftsform(er): Samdrift
Totalareal: 321,5

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset består av 3. etasjer med kjeller, hovedetasje og loft, kryploft, samt tilbygg. Byggeår 1949/50. Tilbygg oppført i 1982.

Eldste del av kjeller har vegger i betong, enkel rominndeling med golv og delevegger av betong, uisolert med unntak mot hovedetasje. Tilbygg har mur i LECA. Kjelleren består av vaskerom og lagerrom.

Hovedetasjen består av ytter- og innergang med trapp til kjeller og loft, kjøkken, to stuer hvorav den ene har utgang til veranda og karnapp i tilbygg, bad og toalett.
Her er belegg-/parkett-/tregulv, tapet-/panelvegger og mala-/paneltak.

Kjøkkenet har heltre innredning i eik fra 1993. På kjøkkenet har man en flott oppmurt peis.
Begge stuene har ildsted, den største stuen med en nydelig restaurert vedovn.

Badet har gulvbelegg med gulvvarme og våtromsplater på vegg. Toalett har flis på gulvet m/varme.
Loftet består av 4 soverom av god størrelse, hvorav 1 har «walk in closet», bad og toalett samt mindre kott i kneveggene. Her er parkett- og tregulv panel-/tapet vegger og malt tak. Her er delvis skråtak.

Boligdelen har ytterkledning i tre. Selger opplyser at våningshuset er etterisolert og med isolerglass med unntak av kott på loftet som har enkle glass. Våningshuset har skifertak med takrenner/avløp/pipehatt. Taket er opplyst å være tett med unntak av heller som er borte.

Driftsbygning

Driftsbygningen består av melkerom, kontor, sanitærrom, husdyrdel, låvedel og 2 utvendige betongsiloer og gjødsellager under storfefjøs og utvendig gjødsellager uten tak.

Melkerom har flis på gulv og plater på vegg/tak, kontor og sanitærrom har betong gulv og plater på vegg/tak.

Husdyrdel har betong gulv, vegger i betongstein, uisolert og med isolerglass. Her er 11 båser for melkekyr, 4 båser for kviger og 8 båser for kalver. Alt sammen med stålrister og skrapeanlegg til gjødselslager.
I tillegg består driftsbygningen av en avdeling for påsett/slaktedyr med 5 binger med betongribber direkte til gjødsellager.

Låvedelen inneholder blant kratforsilo. Låvedelen har betong gulv, reisverk i tre og vegger i tre og plater. Her er eternit tak.

Driftsbygningen ble oppført i 1947-48 med tilbygg av melkerom/kontor/sanitærrom i 1981.

Andre opplysninger

Selger har en aksjeandel i Fremre Bondalen (FB) Samdrift AS, org.nr. 990 754 942.

Samdriften ble stiftet i 2006 og består av totalt 5 gårdsbruk. Eierne av disse gårdsbrukene har inngått en avtale om gjensidig avgrensning i rådigheten over fasteiendom ved deltakelse i samdriften.

Det gjøres oppmerksom på at de øvrige sameierne i samdriften har forkjøpsrett til aksjeandelen. Denne kan bli gjort gjeldende i forbindelse med salget, for nærmere informasjon kontakt megler.

Samdriften driver felles melk- og storfekjøttproduksjon. Samdriften har bygd løsdrift fjøs med 64 liggebåser til kyr og 28 liggebåser til kviger/drektige kyr. I tillegg her er kalve- og oksebinger. Totalt er det plass til ca. 240 dyr. Fjøset er utstyrt med melkerobot.

Samdriften er organisert med en vaktordning hver 5. uke. Vaktene går fra mandag til mandag.
Samdriften har per i dag en ansatt.

Det fremgår av taksten at våningshuset trenger vedlikehold.
Videre fremgår det av taksten at driftsbygningen trenger oppgradering og vedlikehold. Det er opplyst at elektrisk anlegg må oppgraderes.

Siden bygningen ikke har vært brukt til husdyrhold de siste årene må det påregnes oppgradering av husdyrdelen for at denne skal kunne brukes.

Låven må oppgraderes da her er skader på tak og treverk. Videre mangler innkjøringen til låven port. Selger av eiendommen har kjøpt inn materialer til å bytte taket. Materialene er lagret på eiendommen og vil følge med i salget.

Det gjøres oppmerksom på at landbrukstaksten ikke er en tilstandsrapport. Det er ikke undersøkt for fukt, sopp eller råteskader ved befaringen.

Selger opplyser at følgende vedlikehold/ undersøkelser skal/bør utføres på eiendommen:
- 2 vindu på loftet må skiftes
- Det har vært tilsig av vann i kjelleren ved store nedbørsmengder. Vannet kommer inn mellom støypt plate og veggene som er av LECA. Det må derfor påregnes at her kan være behov for ny drenering rund huset. Spesielt er dette aktuelt ved husveggen mot gårdsveien.

Drift og rettigheter

Eiendommen har jaktrett på små- og storvilt i samarbeid med 10 andre grunneiere.
Det er opplyst at hjortejakta for tiden er utleid for inntil 20 dyr. Når denne kvoten er skutt vil grunneierne få tilgang til jakt.
Årlig hjortekvote har de siste årene vært 30 -35 dyr.

Eiendommen har fiskerett i Bondalselva.

Eiendommen har rett til å sette opp seterhus på støylen Rekkedalskvia.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved Bondalsveien i Hjørundfjorden i Ørsta kommune.
Eiendommen ligger i hjertet av Sunnmørsalpene med utsikt mot fjellene og lakseelva Bondalselva rennende helt inn til tunet.

Her er kort vei til en av Norges vakreste fjorder, Hjørundfjorden.

Området rundt består i hovedsak av andre landbrukseiendommer. Nærmeste nabo til eiendommen er Rekkedal Gjestehus.

Det er ca. 9 km til Sæbø sentrum hvor man har skole, barnehage, 2 matbutikker, campingplasser, småbåthavn og hotell.

Det ca. 17 km til Ørsta sentrum hvor det er gode servicetilbud for hele familien.
Videre er det ca. 21 km til Volda sentrum som blant annet har sykehus og høyskole. Volda har også golfbane og skianlegg for alpint og skiskyting.

Eiendommen ligger også kun ca. 5 km fra Bondalseidet skisenter med 6 traser, lysløype, skistadion og terrengpark.

Til Ålesund er det ca. 69 km.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3 380 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er): Samdrift

Dekar fulldyrka areal: 58,6
Dekar beite: 55
Dekar overflatedyrka: 5
Dekar skog: 172,3
Dekar totalt: 321,5
Gårdsnummer / bruksnummer: 153/2

Gårdens eier

Arne Rekkedal
Rekkedal
6165 Sæbø
Telefon privat 996 49 978
E-post arne.rekkedal@tussa.com

Meglerinformasjon

Adv. Hege Robudal Stenkløv
Advokatfirmaet Holvik & Angelshaug AS

Mobil 97120043
E-post hege.stenklov@holvik.no