publisert 09.11.2016

Bodin gård søker gårdbrukere

Nordland, Bodø

Prisantydning leie: kr Andel av forpaktningskostnadene. Kontakt oss for nærmere forklaring

Driftsform(er): Nå er plassen som drivere av melkeproduksjonen på gården ledig.
Totalareal: Ca 850 daa

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Ikke tilgjengelig foreløpig

Driftsbygning

Fjøs på tilsammen 1400 m2 hvor melkeproduksjonen benytter hoveddelen.

Andre opplysninger

Bodin SA er etablert i 2015 for å videreføre driften av den gamle storgården og skape et aktivt bylandbruk. Vi har forpaktet gården fra Nordland fylkeskommune fra 1. januar 2016 i ti år med mulighet for forlengelse. Bodin gård skal drives etter prinsippene om matsuverenitet og agroøkologi. Gården har i dag ca. 80 storfe, herav ca. 30 melkekyr. Antallet melkekyr skal økes til ca. 45 stk. Melkeproduksjonen foregår i løsdrift med melkegrav. Foret høstes i rundballer og utforing skjer nå med minihjullaster.

Forretningsideen er at mange, selvgående, større og mindre virksomheter skal samarbeide under en felles paraply, Bodin SA. Slik skal vi sørge for en god bruk av gårdens ressurser og muligheter. I etablerings¬fasen vil samvirket omfatte få, sentrale andeler; melkeproduksjon, livdyrproduksjon, små fé, selvstyrt andelslandbruk, grønnsakproduksjon i liten skala med mer. Samvirket er dannet for gjensidig hjelp og støtte mellom virksomhetene som skapes på gården.

Gården trenger nysgjerrige og flinke etablerere til melkeproduksjonen på gården så tidlig som mulig i 2017, eller gjerne tidligere. I denne produksjonen ønsker vi velkommen to eller flere selvgående, pågangsvillige personer som ønsker å utvikle sitt eget levebrød i eget "firma" innenfor et fellesskap. Vi driver midt i byen, så dere får vise fram hva dere vil få til. Melkeproduksjonen skal foregå som en selvstendig virksomhet med ansvar for den foreløpig største produksjonen på gården.

Drift og rettigheter

Bodin gård søker 2 røktere / drivere til melkeproduksjonen (Se også "Andre opplysninger")

Vi søker dere som

• har praktisk driftserfaring fra økologisk landbruk
• har erfaring med dyrevelferd og dyrehold, som har fokus på daglig drift av storfé og melkeproduksjon; melking, innhøsting, jordarbeiding og skjøtsel av innmarka
• kan ha HMS- og personalansvar
• vil være med på utvikling av et økologisk allsidig jordbruk og en arena for folk i byen

Bodin SA på Bodin Gård leter etter nye medspillere som vil skape noe. Vi tror det kan være deg.
Ta kontakt på e-post eller pr telefon, så avtaler vi det videre løpet.

Beliggenhet

Bodin gård ligger i hjertet av Bodø by, like nord for polarsirkelen, rett ved bykjernen.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: Andel av forpaktningskostnadene. Kontakt oss for nærmere forklaring

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Nå er plassen som drivere av melkeproduksjonen på gården ledig.

Dekar fulldyrka areal: Andel av 700 daa
Dekar overflatedyrka: Ca 150 inkl innmarksbeite
Dekar totalt: Ca 850 daa
Gårdsnummer / bruksnummer: 38/1 og 3, 37/70

Gårdens eier

Nordland fylkeskommune, forpaktet av
Håkon B Bø, styreleder
8011 Bodø
Telefon privat 905 36 166
E-post hakon@heltgronn.net

Meglerinformasjon