publisert 29.11.2016

Vildenvang

Troms, Nordreisa

Prisantydning salg: kr 4100000 + dyr og redskaper

Driftsform(er): Melkeproduksjon geit og gårdsysteri
Totalareal: 568 da

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Byggeår 1981. 105 kvm i to etg, totalt 207 kvm. 4 soverom, stue, tv-stue mm. Godt vedlikeholdt.

Driftsbygning

Byggeår 1984. 615 kvm i to etasjer.
Underetasje: Dyrerom (115 kvm), verksted, møkkakjeller.
Hovedetasje: Dyrerom (150 kvm), melkestall, forsentral, melkerom, kontor, veterinærrom mm
Godt vedlikeholdt, lettdrevet.

Andre opplysninger

Andre bygninger:
Gammelt bolighus, byggeår 1952. Hovedetasje 62 kvm, kjeller 42 kvm, loft med tre soverom. Hovedetasje ominnredet til ysteri og gårdsbutikk og modningslager i kjeller i 2009. Godt vedlikeholdt.
Gammel driftsbygning, byggeår 1950, grunnflate 65 kvm. Trenger vedlikehold.
Dobbel garasje, byggeår 2014. 55 kvm.

Bruket selges i full drift med dyrebesetning og redskaper.
Takstdokument fra september 2016.

Drift og rettigheter

Geitmelkproduksjon og ysteri. Melkekvote 90 tonn. Årsgeiter 125. Leieareal ca 120 da.

Beliggenhet

Vildenvang har vakker beliggenhet ved sjøen, på vestsida av Straumfjorden, 3 km fra E6 og 10 km fra kommunesenteret Storslett.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 4100000 + dyr og redskaper

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): Melkeproduksjon geit og gårdsysteri

Dekar fulldyrka areal: 91 da
Dekar overflatedyrka: 6 da
Dekar skog: 82 da
Dekar utmark: 389 da
Dekar totalt: 568 da
Gårdsnummer / bruksnummer: 66/20

Gårdens eier

Magne Henriksen og Ruth Uhlving
Straumfjord vest 311
9151 Storslett
Telefon privat 97687416 eller 95138815
Nettside http://www.vildenvang.no
E-post post@vildenvang.no

Meglerinformasjon