publisert 01.12.2016

Søre Gvila

Buskerud, Flesberg

Prisantydning salg: kr 2,5 til 3 mill

Driftsform(er): skogbruk
Totalareal: 265

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Det er nytt hus under oppføring.
Det er nytt privat kloakkanlegg, infiltrasjons anlegg ferdig bygget 2016.
Ringmur med Iso blokker, 35 cm isolering i gulv ferdig støpt betongplate med vannbåren varme ca 100 kvadrat meter. Det er nedlagt 25 kvadrat blank kobber rundt huset.
Det er klart , betalt og det skal legges kabel fra kasse for strømforsyning.

Driftsbygning

Gammel på ca 50 kvadrat , har ett rom som er gammelt hus.Fakta om gården

Prisantydning salg: 2,5 til 3 mill

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): skogbruk

Dekar fulldyrka areal: ca 3-4 da
Dekar totalt: 265
Gårdsnummer / bruksnummer: 149/10

Gårdens eier

Harald Ravnaas
sportsveien 1b
3615 Kongsberg
Telefon privat 90823838
E-post harrav58@gmail.com

Meglerinformasjon