publisert 03.01.2017

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Nordland, Alstahaug

Driftsform(er): Sau, hest, høns
Totalareal: 172,4

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

På eiendommen er det oppført våningshus. Våningshuset er betydelig oppgradert de siste årene, og har god standard.

Våningshuset er oppført i 1954 i 2 etasjer. Det er kjeller under den eldste delen og loft over. Siden 2007 er bygningen vesentlig oppusset, og fremstår i dag som en bolig av god standard tross byggeåret. Blant annet er kjøkkenet totalrenovert i 2012. Flott og anvendelig kjøkkeninnredning fra Nygårds Trevarefabrikk. Innfelte hvitevarer. Stor induksjonsovn med 5 koketopper. Ny flott vedovn (Nordpeis) i kleberstein ble montert i kjøkkenet. Kjøkkenvinduer og vindu i spiskammers er nye i 2012. Stuen ble pusset opp i 2011. Et av vinduene i stuen ble da skiftet. De to andre bør skiftes.
Kjellernedgang fra bakkenivå eller innvendig trapp fra stue. Overbygd uisolert inngangsparti fra 2008 - 2009, tretro. Vindfang ble renovert i 2012 og har en praktisk innebygd hylleløsning med god plass. Ny ytterdør i 2012. Skiftet til nye dører av god kvalitet innvendig i hovedetasje i 2012.
2 store og praktiske garderobeskap i hovedsoverom.
Badene har eldre baderomsinnredning. Nye dusjkabinett på begge bad i 2012.
Nye panelovner (ca 2010) i alle soverom samt stue. Fyrer med ved fra egen skog.
Trappeoppgang til 2. etasje er påbegynt oppusset, men er ikke ferdigstilt.
Det ble lagt ny drenering rundt huset i 2009.
Tilbygg fra 1984 er oppført i bindingsverk av tre, isolert med 10 cm mineralull. Bordkledning fra byggeåret.
Røstet takkonstruksjoner. Tretro. Eternitt på taket på hovedhuset, på tilbygget stålplater. Kjellervindu skiftet i 2009. Et vindu gjenstår. Alle de nye vinduene er 2-lags isolerglass.
2 brannstiger montert i andre etasje.
Mye av det elektriske anlegget er oppgradert. Inntak via jordkabel. Nytt sikringsskap med fjernavlesning av måler. Sikringsskapet ble flyttet ned til kjelleren i 2012 pga utvidelse av kjøkken. Lagt jordkabel til driftsbygning. Sikkerhetskontroll utført av det lokale e-verket 18.06.15 uten anmerkninger.
Den eldste delen av våningshuset ble nymalt i 2016.

Arealbeskrivelse
Grunnflate 87 m2. Overbygd inngangsparti, entré, gang, kjøkken, stue, spiskammers, trapp til kjeller og andre etasje. Tilbygg oppført i 1984 rommer hovedsoverom og bad.
2. etasje 55 m2. 3 soverom, bad, trappeoppgang og fordelingsgang. Adkomst til kvistloft med stige.
Kjeller 46 m2. 6 boder av ulike størrelser, trappenedgang.
Det er ikke beregnet areal på primærrom.

Driftsbygning

På eiendommen er det en eldre driftsbygning med vedskjul. Driftsbygning er fra 1949 er benyttet til stall, hønsehus og lager. Tilbygg fra 1958 blir benyttet som vedlager. Driftsbygg og tilbygg har renoveringsbehov. Nymalt i 2016.

Rundt våningshus og driftsbygning er det en pent opparbeidet hage med gressplen og beplantning. I utmarka er det oppført en lavvo i trekonstruksjoner og ved sjøen er det en brygge med 2 etasjer. Bryggen har renoveringsbehov. Nåværende eier har fått utarbeidet tegninger som forslag til et evt oppussingsprosjekt.

Eiendommens arealer;
7,9 daa fulldyrket jord
9,8 daa innmarksbeite
0,8 daa skog av høy bonitet
10,1 daa skog av middels bonitet
47,8 daa uproduktiv skog
15,2 daa myr
12,1 daa åpen jorddekt fastmark
66,9 daa åpen grunnlendt fastmark
1,8 daa bebygd, vann, bre
Sum arealer = 172,4 daa

Andre opplysninger

Eiendommen er et vakkert småbruk på øya Mindland, sør i Alstahaug kommune.

Småbruket er medlem i Gårdsopplevelser Nord siden 2008, godkjent som 4H-Gård siden 2012 og som Inn på tunet tilbyder siden 2013. Dette er godkjenninger som følger nåværende eier, men dersom ny eier skulle ønske å videreføre så burde forholdene ligge godt tilrette for det.
Eiendommen er per dags dato en en bebodd landbrukseiendom. Den har lite dyrket mark, og passer dermed best til andre aktiviteter enn tradisjonell landbruksdrift. Nåværende eier har hatt hester, høner og ca 40 sau av rasen gammelnorsk sau. Sauene har hatt tilhold i en nabofjøs vinterstid. Egen driftsbygning har blitt brukt til hester og høner. Stallen er av enkel standard og det er mulighet for stallplass til 4 - 5 hester.
Småbruket er under omlegging til økologisk drift, men det er opp til ny eier om de ønsker å videreføre dette eller ei.
Siden 2007 har det blitt utført omfattende skogsarbeid i store deler av utmarka for å rydde frem kulturlandskapet.

Det hviler ikke odel på eiendommen. Eiendommen er konsesjonspliktig i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Selger kan være behjelpelig med konsesjonssøknad om ønskelig.
Tunet og det omkringliggende arealet er definert som LNF 2 område. Her kan det tillates spredt bolig- og fritidsbebyggelse.
Privat vannanlegg fra brønn
Privat avløpsanlegg.

En del utstyr / utemøblement som vises på bildene følger ikke med i salget. Mer informasjon om dette kan gis ved forespørsel. En god del fyringsved vil følge med på salget om ønskelig. Eiendommen selges slik som fremvist på visning, det er tidligst mulig med visning 30. april 2017.

Eiendommen selges 'som den er'.

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Vasking og rydding:
Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Våningshus rundvaskes for nåværende eiers kostnad før overtakelse, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Eventuell kjøper må sette seg inn i rettigheter og heftelser denne eiendommen måtte ha på andre eiendommer, og rettigheter og heftelser andre eiendommer måtte ha på denne.

Drift og rettigheter

Området har flott natur med jakt-, tur- og fiskemuligheter. Det følger jaktrettigheter på rådyr og elg med småbruket. Øya har et velfungerende jaktlag.

Beliggenhet

Ervika Besøksgård & 4H-Gård ligger langs kystriksveien på øya Mindland i Alstahaug kommune. Øya trafikkeres av rutegående ferje og hurtigbåt. Ferjeforbindelsen har flere daglige anløp nordover til Sandnessjøen eller sørover til Forvik med videre forbindelse til Brønnøysund. Ferjestrekningen er en del av kystriksveien på Helgeland. Det tar ca 12 minutter med ferje fra Mindland til Tjøtta, hvor det er kolonialbutikk, barnehage og barne- og ungdomsskole. Skole og barnehage på Mindland er midlertidig stengt pga lavt elevtall, men det er mange små barn på øya nå - så muligheten for å få gjenåpnet barnehagen kan kanskje være tilstede. Skolebarna reiser nå fra Mindland med ferje om morgenen (kl 07.45) og tilbake med hurtigbåt (kl 14.00). De har reisefølge av en voksen. Øya trafikkeres av skolebuss.

Det er ca 5 mil fra Ervika til kommune og regionssenteret Sandnessjøen. Regionssenteret har et godt utbygd lokalsykehus og handelssentrum. Det er i underkant av 3 mil til kortbaneflyplass. Eiendommens beliggenhet gir kort avstand til viktige kommunikasjonsforbindelser som flyplass, hurtigrute, hurtigbåt og tog.

Det er ca 6 km fra ferjeleiet på Mindland til småbruket i Ervika. Vei helt frem til huset. Ca 100 meter gruset gårdsvei til offentlig vei.

Mindland er et samfunn dominert av landbruk. Det er ca 70 innbyggere på øya, og 12 gårder med konvensjonell drift. Eiendommen ligger i landlige og flotte omgivelser med umiddelbar nærhet til skog og hav. Øya er ypperlig for friluftsliv og byr på mange flotte turmuligheter.
Mindland er et sosialt samfunn med et engasjert grendelag. Øya har eget grendehus hvor det ofte er ulike tilstelninger.
Småbruket ligger idyllisk og usjenert til, og har utsikt rett mot den vakre fjellkjeden de Syv Søstre. Eiendommen er solrik med sol fra tidlig morgen til sen kveld, og ligger lunt til. Fint opparbeidet tun med grønnsakshage og drivhus av enkel standard. Småbruket har skjermet beliggenhet og ligger i svakt kupert terreng

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sau, hest, høns

Dekar fulldyrka areal: 7,9
Dekar beite: 9,8
Dekar skog: 10,9
Dekar utmark: 143,8
Dekar totalt: 172,4
Gårdsnummer / bruksnummer: 83/10

Gårdens eier

Anette Jåstad
Velsvågveien 21
8890 Leirfjord
Telefon privat 91513317
E-post anettejaastad@hotmail.com

Meglerinformasjon