publisert 27.01.2017

Nedre Hafskår 32

Hordaland, Fusa

Prisantydning salg: kr Kun seriøse henv.

Driftsform(er): Jordbruk/skogbruk
Totalareal: 466 da

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Eldre hovedhus uten wc/bad (utvendig)
Innlagt vann/strøm
Har senere år vært utleigd til sommerhus
Huset trenger oppgradering

Driftsbygning

Eldre driftsbygning. Noen takbjelker må må fornyes. Trenger oppgradering

Andre opplysninger

Redskapshus

Drift og rettigheter

Gården har jaktrett. Gården har også en ferdigregegistrert hyttetomt ved Havsgårdvannet (fiskevann)
Gården har også rettigheter til flott badestrand med nøstetomter. Gården har også egen tomt med nøst/slipp reg. med eget Gbnr./bnr.. Her er det plass til 3 rorbuer, tomt ca 1 da. Fiskemuligheter i Bjørnefjorden

Beliggenhet

Gården ligger ved Havsgård i Fusa. Gang og sykkelvei til kommunesenteret Eikelandsosen, ca .10 min på sykkel.
Gården har nydelig utsikt utover Bjørnefjorden. Har mange fine tomter for boliger/byggefelt. Store utviklingsmuligheter for rette personer. Skoler/butikksenter i Eikelandsosen, 5 min. med bil, 10 min med sykkel.
Ca. 45 min med bil til Bergen

Fakta om gården

Prisantydning salg: Kun seriøse henv.

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Jordbruk/skogbruk

Dekar fulldyrka areal: 15-20 Da
Dekar beite: 100 Da
Dekar overflatedyrka: 100 Da
Dekar skog: 300 Da
Dekar utmark: 300 Da
Dekar totalt: 466 da
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr. 18 Bnr. 3

Gårdens eier

Willy Håland
Hjortestigen 1
5210 Os
Telefon privat 0047 97571040
E-post drudeogwilly@hotmail.com

Meglerinformasjon