publisert 14.02.2017

Sørholt hagebruk og landhandel

Nord-Trøndelag, Levanger

Prisantydning salg: kr 3,5 millioner

Driftsform(er): Økologisk småbruk, omsetning av økologiske matvarer
Totalareal: 26

Hus og bygninger

Andre opplysninger

Bruket er konsesjonsfritt og har ca 17 mål dyrka jord som har vært økologisk siden 1986. Totalarealet er ca 26 mål.
Bruket er blitt drevet økologisk siden 1986 og vi planter inn mange gamle eple og bærsorter.
Sørholt selges sammen med Økomat da det ene avhenger av det andre. Vi holder på å restaurere et gammelt våningshus da dette er en naturlig del av helheten. Det er mye lokalhistorie i dette som vi prøver å ta vare på.

Kunnskapsformidling har vært en rød tråd i det vi gjør når vi setter i gang et nytt prosjekt. Vi har forelest i mange sammenhenger og også samarbeidet med resurspersoner og personer med tilknytning til TFoU og universitet. Personer som har hatt ledende roller i våre prosjekter.
Her er noen av de viktigste prosjektene de senere år:

o Utviklingsprosjekt for Økomat Innherred.
o Seilskip / Økoturisme i Danmark
o ”Urkjøtt”, Bygging av merkevare på lokale dyrekvaliteter som villsau, rein, elg, urfe og skotsk høylandsfe.
o Småbruket Sørholt. Vi ønsker å sette bruket i den stand det var da min morfar drev på 50-tallet. Her inngår også restaurering av våningshuset.
o Søknad til Orkdal kommune om å forpakte Songli gård.

Jeg selger nå Sørholt og Økomat Innherred fordi jeg er blitt syk. Jeg blir 67 år til våren slik at det er, også av den grunn, tid for eierskifte.

Vi driver en abonnementsordning og butikk / nettbutikk og har mer enn 1000 vareslag i hyller, kjølerom og frysere.
Abonnementsordningen omhandler forskjellige pakker som leveres på døra av en ekstern transport.
Jeg viser til våre nettsider og Facebooksider, okomat.no og Økomat Innherred
Her kan du også lese om vår merkevare, URKJØTT.
Våre hovedmarkeder er i dag Trondheim og de største byene i Nord-Norge.

Beliggenhet

Sørholt ligger like ved E6 og Nordlandsbanen, mellom Levanger og Verdal.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3,5 millioner

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Økologisk småbruk, omsetning av økologiske matvarer

Dekar fulldyrka areal: 17
Dekar totalt: 26
Gårdsnummer / bruksnummer:

Gårdens eier

Vidar Grøtting


Telefon privat 95185206
Nettside http://www.okomat.no/
E-post vgroetti@online.no

Meglerinformasjon