publisert 14.02.2017

Krogedal

Rogaland, Sandnes

Prisantydning leie: kr 10 000

Driftsform(er): Småskala grønsaksprodsjon, frilandhøns, frilandgris, hest.
Totalareal: 900

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Ny restaurert bolighus med høy stander, 3 soverom, 2 stuer, flislagt bad og morderne kjøkken. Stor terrasse, hage med bærbusker.

Driftsbygning

Hønsehus med luftegård, event stall, frostfritt lager for grønsaker.

Drift og rettigheter

Ønsker å lelige ut kårbolig på gård med melkeproduksjonsbruk og sauehold.

Vi vil tilrettelegge for mulighet til å drive egen småskala grønsaksproduksjon om ønskelig. Kan også tilrettelegge for frilanshøns, hestehold, og eventuelt frilandsgris om ønskelig. Er også åpne for forslag på alternativ produksjon.

Har også fiskerett i et lite vann som ligger i nærheten av gården.

Beliggenhet

Huset ligger i Søredalen i Sandnes kommune, det er 8 km til barneskole, men barna får skyss av taxi til skolen, Butikk og ungdomsskole er i Sandnes ca 15 km, dårlige bussforbindelse så bil er nødvendig.

Område er et populært turområde med mange fine fjelltopper med flott utsikt.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: 10 000

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Småskala grønsaksprodsjon, frilandhøns, frilandgris, hest.

Dekar fulldyrka areal: Intil 5 dekar
Dekar totalt: 900
Gårdsnummer / bruksnummer: 18,3

Gårdens eier

Magne Nygård
Krogedalvegen 124
4308 Sandnes
Telefon privat 95108271
E-post magnenygaard@live.no

Meglerinformasjon