publisert 15.02.2017

Atle Løvland

Sogn og Fjordane, Gloppen

Prisantydning salg: kr 2,5 mill
Prisantydning leie: kr Ca 25 000 PR mnd ,slik drifta er i dag

Driftsform(er): Geitmelk
Totalareal: 400

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Et hus til leige el sal

Driftsbygning

Ja

Andre opplysninger

Fjøsen er fråskild .Et hus er til leige el salg . 2 Garder er å få leige

Drift og rettigheter

Vi har 2 støylar .Jaktmuligheiter .Ferskvassfiske på vatn og i fjellet

Beliggenhet

20 min til kommunesenter Sandane med skuler og butikkar .Det går skulebuss

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2,5 mill

Prisantydning leie: Ca 25 000 PR mnd ,slik drifta er i dag

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): Geitmelk

Dekar fulldyrka areal: 100 da
Dekar beite: 156
Dekar overflatedyrka: 2
Dekar utmark: 146
Dekar totalt: 400
Gårdsnummer / bruksnummer: 124, nr 3

Gårdens eier

Atle og Ester løvland
Kandal
6823 Sandane
Telefon privat 57867523. 45472380
E-post ester@gloppen.net

Meglerinformasjon