publisert 05.03.2017

Bakkane gård

Aust-Agder, Åmli

Prisantydning salg: kr 6500000

Driftsform(er): Ammekuer
Totalareal: 332

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Huset er bygd i 1840 av tømmer i to etasjer, innredet loft og en liten kjeller. Grunnflaten er på 100 m2, samt et nyere tilbygg/inngangsparti på 16m2. Huset er betydelig oppgradert siden eier overtok. Det er bl.a. isolert, satt på asfalt plater, nye vinduer, tak og kledning. Innvendig er huset blitt jevnlig oppgradert, med blant annet nyere bad og kjøkken.

1. etasje: entré, kontor, gang, vaskerom, stort kjøkken og to store stuer
2. etasje: 4/5 soverom og bad.
Loft: innredet stort loft med mulighet for stor loftstue/hobbyrom e.l., samt boder.

SE OGSÅ ANNONSE PÅ FINN.NO: https://m.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=90145971

Kontakt selger for å få tilsendt takst for nærmere beskrivelse av våningshus.


I tillegg til våningshus er det også et eldhus/gjestehus.

Huset er fra 1800-tallet og har en grunnflate på 40m2. Det har også et tilbygg/vedskjul på 12m2. Innvendig i første etasje er det etablert et bad, liten kjøkkenbenk/vask og stue. I stua er det også en stor gammel bakerovn (derfor navnet eldhus). I andre etasje er det gang og mulighet for soverom (noe lav takhøyde).

Driftsbygning

Driftsbygning har totalt areal 759 m2. Den eldste delen av driftsbygningen er fra 1986 og utgjør 220m2. Benyttes i dag som tallefjøs for storfe. Det nye delen av fjøset er fra 2003 og er på 360 m2, og har forbrett og fanghekker med 78 plasser. I tillegg ble den gamle høytørka ombygd til fjøs med talle i 2000, som utgjør 170 m2.

Kontakt selger for å få tilsendt takst for nærmere beskrivelse av driftsbygning.

I tillegg til driftsbygning er det også to redskapsbygg/garasjer.

SE OGSÅ ANNONSE PÅ FINN.NO: https://m.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=90145971

Redskapsbygg nr. 1
Nyere redskapsbygg fra 2005 på totalt 100m2.

Redskapsbygg nr. 2/garasje
Nyere redskapsbygg fra 2008 på totalt 240 m2

Det er også et eldre sjarmerende stabbur over to etasjer. Grunnflate på 35 m2.

Andre opplysninger

Gården har vanntilførsel av god kvalitet fra egen borebrønn. Strøminntak med stor kapasitet. Besetning og eventuelle maskiner og redskap kan overtas etter nærmere avtale. Besetning av krysningsrase ammekyr kan dokumenteres som en av landsdelens beste genetiske besetninger (be om dokumentasjon) bygd opp på semin med utvalgte okser innkjøpt fra Geno.

Dagens eier har drevet gården som fulltidsbeskjeftigelse siden 1979 og vil stå for visning for interesserte. Ta kontakt for en uforpliktende samtale/visning. Kontraktinngåelse og oppgjør vil bli foretatt av megler/advokat. Interessenter kan også få tilsendt ytterligere bilder av eiendommen, samt detaljert takstrapport.

SE OGSÅ ANNONSE PÅ FINN.NO: https://m.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=90145971

Drift og rettigheter

a)Dyrka mark og beite:
Eiendommen består av ca. 144 daa dyrka jord og ca. 25 daa innmarksbeite i følge kart fra NIBIO. I tillegg er det ca. 10 daa overflatedyrka jord som ikke er registrert i kartet. Eiendommen består av to teiger. Den ene teigen ligger rundt gårdstunet, mens den andre teigen (140 daa) ligger ved Nidelva ca. 3 km fra gårdstunet. Teigen ved Nidelva er av svært god kvalitet. Den er helt flat, steinfri moldholdig siltjord og har gode grøfter. Det er tatt jordprøver av jorda i 2016. Ved denne teigen er det også noe strandlinje. Det følger også med fiskerett i Nidelva. Det er også mulighet for oppdyrking av ca. 50 dekar skog. Omdisponering er godkjent av kommunen. I tillegg leier dagens eier ca. 350daa med dyrka mark og beite, som grenser til eiendommen.

b)Skog:
Produktiv skog er i følge skogbruksplanen 114,9 daa, hvorav ca. 91 daa er med høg bonitet og ca. 23 daa middels. Skogen består av mye ungskog og et parti med fin hogstmoden furu. Eiendommen er for øvrig med i storviltvald.

SE OGSÅ ANNONSE PÅ FINN.NO: https://m.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=90145971

Beliggenhet

Velkommen til Bakkane gård! Et tradisjonsrikt og velholdt gårdsbruk i full drift, beliggende på Tveit i Åmli kommune, Aust-Agder. Bakkane er en gammel gård med mye historikk, hvor bl.a. flere av husene er fra 1840-årene. Gården har også hatt en sentral plass i bygda, ettersom byveien i gamle dager gikk gjennom gårdstunet og gården var lensmannsgård i Åmli. Den ene stua i våningshuset omtales bl.a. fortsatt som tingstua. Dikteren Engvald Bakkan, heimstadsforfatter og kjent utover Åmli sine grenser, er også fødd og oppvokst på gården. Her er det derfor mye sjel i de gamle laftede tømmerveggene!

Gården fremstår som velholdt og drives i dag med 45 ammekyr med fullt påsett (dvs. med stort og smått utgjør dyrebeholdningen totalt 120 dyr). Totalt areal er ca. 332 daa. Gårdstunet består av til sammen 7 bygninger, dvs. våningshus, driftsbygning/fjøs, to garasjer/redskapsbygg, eldhus/gjestehus, stabbur og et lite vaskehus.

Tunet fremstår som sjarmerende, og gården har ellers en solrik og fin beliggenhet i grenda Tveit. Grenda har et trygt og godt nabolag med egen velforening, som bl.a. driver en mindre fotballbane og lekeplass beliggende rett nedenfor gårdstunet. Det er også etablert en badeplass i nærheten av gården. Det går også skolebuss rett utenfor husdøra. Dette er et flott sted for små og store å vokse opp!

Tveit ligger for øvrig ca. 5 km øst for Åmli sentrum, hvor det er barnehager, skoler, butikker og kommuneadministrasjon m.m. Det er 57 km til Arendal og 40 km til Tvedestrand.

SE OGSÅ ANNONSE PÅ FINN.NO: https://m.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=90145971

Fakta om gården

Prisantydning salg: 6500000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Ammekuer

Dekar totalt: 332
Gårdsnummer / bruksnummer: 43/30

Gårdens eier

Otto Minde
Tveit 357
4865 Åmli
Telefon privat 90956057
Nettside http://https://m.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=90145971
E-post ottominde@gmail.com

Meglerinformasjon