publisert 31.03.2017

Hanes Nordre

Telemark, Skien

Prisantydning salg: kr 7300000

Driftsform(er): Landbruk/Hest/Dyr
Totalareal: 230,8

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus, grunnflate ca 105 kvm.
Bruttoareal (BTA) : 279 m²
Bruksareal (BRA) :258 m²
Bruksareal pr. etasje : 1 etg.: 95 m², 2 etg.; 74 m², kjeller: 89 m²
Primærrom (P-ROM) : 205 m²
P-rom fordeling : 1 etasje: 95 kvm, Entre/vindfang, hall, stue, spisestue/allrom/kjk., bad. 2 etasje: 70 kvm, gang, loftstue/soverom, bad og 3 soverom. Kjeller: 40 kvm, Gang, kjellerstue og vaskerom.

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport/våtromsrapport fra takstmann.

1 etasje: Romslig entre/vindfang med garderobeskap, hall med vedovn, trapp til kjeller og trapp til 2 etasje, romslig stue med peisovn og utgang terrasse/hage, spisestue/allrom med åpen kjøkkenløsning, grue/peisovn og utgang terrasse, flislagt bad.

2 etasje: Gang, loftstue/soverom med utgang veranda, bad og 3 soverom.

Kjeller: Gang/trappegang med utgang til hage, kjellerstue med peis og barløsning, vaskerom og bod.

Frittstående sommerstue, grunnflate ca 36 kvm. P-rom 25 kvm.
Isolert stue oppført i 2016 med medfølgende elektrisk oppvarmet spabad/boblekar (nytt 2016, nypris kr 130.000,-) og innlagt vann. Skyvedører med store vindusflater mot inngangsparti.

Driftsbygning

Redskapshus/Garasje, antatt grunnflate ca 190 kvm.
Oppført ca 1972, oppgradert i 2014 og påbygd i 2015.
Eldre del ca 150 kvm er isolert. 2 kjøreporter i redskap/garasjedel - god dybde og høyde gir mange bruksmuligheter. Det er tuppehus i ene ende av garasjedel. Den andre har innstallert dieseltank og isolert rom for høytrykkspyler.
Det er også et tredje rom, som idag brukes til flisrom med kjøreport, god høyde og dybde.

Låve med stall, antatt grunnflate ca 390 kvm.
Opprinnelig eldre bygg, antatt fra tidlig 1900- tallet, ombygd til grisefjøs i 1986 og senere til stall i 2009.
Det er møkkakjeller under deler av bygget.
Stallen fremstår som svært velholdt og gjennomtenkt og er innredet med 15 bokser (14 i bruk p.t.), det er foringsautomat til hver boks, med mengde- og tidsstyring, og automatiske drikkekar til hver boks (bør ettersees, da de ikke har vært i bruk senere år). Det er også lystimer og tyveri og brannalarm. Videre er det wc, gang og sele-/sal-rom. Utvendig vaskespilt (sommerbruk) og varmekabler i støpt dekke ved overbygget inngang til stallen.

På løa (2 etasjen) er det adkomst via låvebru, her er det isolert salrom, samt åpent areal til lagring/høy samt 2 silotanker som brukes til kraftfor.

Det er i tillegg innredet og isolert rom over deler av stallen, Rommet benyttes som pauserom/gjesterom og har hybelkjøkken og sovehems. Adkomst via vindeltrapp til stor solrik veranda.

Utestall, antatt grunnflate ca 50 kvm.
4 stallbokser med forautomat og vann til hver boks.

Andre opplysninger

ADKOMST
Fra Skien sentrum, følg RV36, retning Ulefoss, ta til høyre inn vegen Hanesbakkken i bunn, eller toppen av den lange "Hanesbakken" før man kommer til Dolva. Følg skilt retning "Feriekoloni"- Gården dukker opp på høyde og vil bli merket med Best megler logo ved visning.

Skogteigen på sørsiden av riksvegen kommer man enklest til ved å ta inn stikkveg på sørsiden av RV 36 i svingen i bunn av "Hanesbakken", ta deretter til høyre, 245 meter inn vegen begynner skogen og fortsetter på begge sider av vegen ca 145 meter. Skal man inn i den store teigen bør man parkere langs vegen og gå rett sydvest opp over nabostykke- før man ender opp i denne teigen.

Drift og rettigheter

Eiendommen består av 3 teiger, 2 skogteiger på motsatt side av Rv 36 og landbruksareal, noe skog samt tun med driftsbygning, uthus/garasje og våningshus.

Tomten rundt våningshus er inngjerdet og pent opparbeidet med plen, busker, trær, belegningsstein og terrasse. Området ved bygningsmassen forøvrig er i det vesentlige gruset. Det er opparbeidet ridebane med dekke av sand iblandet plast. Det er også en rund-paddock med skrittmaskin med dekke av sand iblandet plast. Forøvrig er det 8 store paddock'er, inngjerdet, med gress-/jorddekke og leskur til de fleste. Paddockene har areal fra ca 1,2 til ca 2,1 dekar. Det er også en inngjerdet havn på rundt 2 dekar i tilknytning til tunet. Samt et større inngjerdet område, på anslagsvis 6 dekar nedenfor paddocker, som brukes til innmarksbeite med blandet vegetsjon - gress/lauvtre. Selger har opparbeidet gruset treningsløype på ca 2000 meter rundt på eiendommen.

Øvrig fylldyrket jord består av ca 50 dekar, inkl. ca 6,4 dekar nyryddet (tidligere skog), benyttes i dag til grasproduksjon.

Tomtegrensen mot Norsjø går ifølge kommunale kart ca 40 meter innenfor dagens vannlinje. Tomten er ikke oppmålt og det er usikre grenser. Det antas at mudderopphopning i vika har ført til utfylling av badeplass/grunne, samt naturlig masseforflytning fra land har medført at "fastland" har strukket seg ut i Norsjø. Grensen var i vannkanten tilbake på kartverk fra 1965. Dersom ny eier ønsker det kan han for egen regning foreta kartforretning/jordskiftesak for å få klarlagt grensene med naboer ned til vannet.

Det er flytebrygge (medfølger salget) med landgang til steinsatt pir, samt opparbeidet badeplass med mulighet for utsetting av båt.

Skog teigene(på motsatt side av RV 36) består av blandingsskog og ansees å ha mest verdi som vedproduksjon til eget bruk., Størrelsen på teigene er på hhv. 19.5 DA (nærmest vegen) og 118.8 DA. På den minste teigen har 15.9 DA høy bonitet og 3.1 DA har middels bonitet. Den største teigen har 31.2 DA høy bonitet, 52.3 DA er middels bonitet og 34.4 er lav bonitet.

Det foreligger ikke skogbruksplan.

Beliggenhet

Landbrukseiendommen Hanes Nordre ligger idyllisk til på høyde med utsikt til Norsjø. Jorder og innmarksbeite ligger hovedsaklig i dels flatt og dels skrånende terreng mot Norsjø og ender i en koselig strand med flytebrygge.

Hanes ligger nord for Fjærekilen i Skien kommune. Mange kjenner til den lange bakken på RV 36, ca 1 mil vest for Skien, retning BØ, som kalles "Hanesbakken", hvor man kan ta av til Hanes enten i bunn eller topp av bakken. Eiendommen ligger ca 1 km fra riksveien, uten trafikkstøy. Det er ca 13 km til Skien sentrum og ca 19 km til Ulefoss. Nærmeste matbutikk er Klovholt minimarket som ligger 3 km unna. Melum skole (1-7 trinn) ligger ca 6 km unna. Det er også barnehage i Melum, alternativt Åfoss, eller flere på Vindalsåsen- i Skien. Nærmeste ungdomsskole er Moflata som er ca 11 km unna. Det er skoleskyss ordning (buss/taxi) til skole.

Det vesentlige av skogen ligger på motsatt side av RV 36, fordelt på 2 teiger, der den ene ligger ca 30 meter fra vegen og innover, den andre ca 250 meter fra vegen og strekker seg ca 1 km sydover, opp forbi Dammyr (tidligere tjenn).

Fakta om gården

Prisantydning salg: 7300000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Landbruk/Hest/Dyr

Dekar fulldyrka areal: 62,8
Dekar beite: 5,4
Dekar skog: 151
Dekar utmark: 11,6 Annet areal
Dekar totalt: 230,8
Gårdsnummer / bruksnummer: 279/1 og 4

Gårdens eier

Alexander Heisholt
Hanesvegen 14
3729 Skien
Telefon privat 91676347
Nettside http://bestmegler.no/til-salgs/
E-post Alex.heisholt@online.no

Meglerinformasjon

Anders Lia
Best Eiendomsmegler

Telefon 35542000
Mobil 91760001
E-post anders@bestmegler.no