publisert 05.04.2017

Slettvold og Bjørkmo

Nordland, Fauske

Driftsform(er): Flere driftformer mulige
Totalareal: 357

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus fra 1986 med 5 soverrom, full kjeller og loftstue

Driftsbygning

Driftsbygning fra 1990 med løsdriftavdeling, forsentral og tårnsiloanlegg

Andre opplysninger

Takst foreligger

Drift og rettigheter

Tidligere drift var melkeproduksjon. Jorda er de senere år benyttet til grasproduksjon.

Andel av elgvall og det er muligheter for småviltjakt og fiske i ferskvann. Muligheter for tilleggsjord.

Skogsveier.

Utmarkslag.

Beliggenhet

Gården ligger 6km nord for Fauske sentrum og 6mil til Bodø.

Kort vei til fine turområder.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er): Flere driftformer mulige

Dekar fulldyrka areal: 78
Dekar beite: 3.5
Dekar skog: 232
Dekar utmark: 236
Dekar totalt: 357
Gårdsnummer / bruksnummer: 115/19 og 115/31

Gårdens eier

Randi Sivertsen
Tverråveien 57
8218 Fauske
Telefon privat 90954536/95946521
Nettside http://instagram: r_k_sivertsen
E-post rk.s@live.no

Meglerinformasjon