publisert 06.04.2017

Vaag, Engeløya i Steigen

Nordland, Steigen

Prisantydning salg: kr Takst foreligger

Driftsform(er): Tidliger melkeproduksjon og storfekjøtt produksjon
Totalareal: 883

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Byggeår 1951. 1,5 etasjer over kjeller. Grunnflate 69 m2. Noe restaurering trengs.

Driftsbygning

Driftsbygning 1: Byggeår 1961. Silopåbygg fra 1988 (450 m3), og ny dyrefløy fra 2000. Totalt areal 533m2
Driftsbygning 2: Byggeår 1955, påbygd 1988. Grunnflate 417 m2. Brukt til storfe og sau. Stått tom, i 15 år.
Garasje: Byggeår 1955, 24 m2

Andre opplysninger

Melkekvote på 155.000 liter (utleid t.o.m 2019)
25 båsplasser for melkekyr, 70-80 ungdyrplasser

Drift og rettigheter

Gården har utmarksområde med strandlinje, ca 30 da hogstmodent plantefelt, utmarksbeite og flere nausttomter

Beliggenhet

Flott beliggenhet på Våg, sør-sida av Engeløya. Ca. 10 km fra Bogen og 27 km fra kommunesenteret Leinesfjord. Butikk, post, barnehage, skole, kirke og småbåthavn i nærområdet.

Fakta om gården

Prisantydning salg: Takst foreligger

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er): Tidliger melkeproduksjon og storfekjøtt produksjon

Dekar fulldyrka areal: 272
Dekar beite: 88
Dekar overflatedyrka: 23
Dekar skog: 60
Dekar utmark: 440
Dekar totalt: 883
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr. 75, Bnr. 1,2,5 og Gnr. 74, Bnr. 40

Gårdens eier

Sigmund Skogvold

8289 Engeløya
Telefon privat 75 77 78 52/ 97 00 14 18
E-post s-skogv@frisurf.no

Meglerinformasjon

Henv. også Steigen kommune
Telefon 75 77 88 00
E-post berit.staurbakk@steigen.kommune.no