publisert 22.04.2017

Vaksvik gard (Jensgarden)

Møre og Romsdal, Ørskog

Prisantydning salg: kr Kan bli aktuelt om 3-4 år. Foholdsvis høy prisklasse.
Prisantydning leie: kr Må diskuteres-

Driftsform(er): Melkeproduksjon, foringsdyr, evt. bær og grønnsaker.
Totalareal: ca. 1000

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Grunnflate ca 120 kvadratmeter. Full kjeller, to etasjer med en leilighet i hver pluss loftsetasje.

Driftsbygning

Eldre driftsbygning innredet til ungdyr, evt. sau, stall +++. Godt med plass som evt. kan ominnredes.
Nyere driftsbygning fra 1980 innredet for melkekyr og ungdyr. kjørebro, to store rundsiloer, traverskran og forutlegger, gjødselkjeller osv.
Store garasjer og verksted med mye verktøy, utstyr og lagerplass for redskap.

Andre opplysninger

Melkekvoten er 100 ooo liter. Det er mulig å leie tilleggsareal. Andre driftsformer er mulig.
Foretrekker motiverte familiefolk som har god kunnskap om og erfaring fra landbruk og som har betalingsevne.

Drift og rettigheter

Nå er det storfedrift med melk- og kjøttpoduksjon, men det ligger godt til rette for åkerdrift, veksthus og evt. frukt og bær da gården er solvendt og våren kommer tidlig. Det er seter til gården og det er jaktretter. Noe av fjellarealene er felleseie der denne gården har ca. 28 prosent av disse. Det samme gjelder for hyttefelt på fjellet, som er under planlegging. Elv med noe smålaks ligger til gården. Kraftverk er under utbygging lenger oppe i elva og vel 5 prosent av fallrettighetene tilfaller gården Det er småbåthavn på eiendommen.

Beliggenhet

Gården ligger idyllisk til ved Storfjorden på Sunnmøre. Den er solvendt og grenser til sjøen. Det er gode forhold for friluftsaktiviteter hele året.
Butikker og skoler ligger i kommunesenteret Sjøholt 7 km vestover mot Ålesund. Det er ca 40 km til Moa og Ålesundsområdet

Fakta om gården

Prisantydning salg: Kan bli aktuelt om 3-4 år. Foholdsvis høy prisklasse.

Prisantydning leie: Må diskuteres-

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): Melkeproduksjon, foringsdyr, evt. bær og grønnsaker.

Dekar fulldyrka areal: ca. 170 (+ noe leige)
Dekar beite: ca. 10 (+ noe leige)
Dekar overflatedyrka: ca. 10
Dekar skog: 315
Dekar utmark: 806
Dekar totalt: ca. 1000
Gårdsnummer / bruksnummer: 79/ 1

Gårdens eier

Tore Vaksvik
Vaksvikvegen 41
6240 Ørskog
Telefon privat 91790140
E-post torev50@hotmail.com

Meglerinformasjon