publisert 27.04.2017

Skogmo

Finnmark, Sør-Varanger

Prisantydning salg: kr 2.050.000,-

Driftsform(er):
Totalareal: 570 daa

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Godt bygget for sin byggetid, men med behov for omfattende oppussing. Bygningen bærer preg av vanskjøtsel de senere år.

1. etasje: Kjøkken med defekt kjølerom, slitt/ødelagt opprinnelig kjøkkeninnredning, yttergang, stue, fire soverom, gang og toalett. 32 m2 solrik, sydvendt veranda.
Kjeller: Peisestue på ca 50 m2, soverom, to lagerrom, yttergang, vaskekjeller/omkledningsrom med toalett, badstue og fyrrom. Antydning til fuktinnslag i vestre hjørne og mot sør.

Andre opplysninger

Eiendommen selges ved tvangssalg. Advokat Jens Bernhard Herstad er av Øst-Finnmark tingrett oppnevnt som salgsmedhjelper.
Gjennomføring av salget bygger på tvangsfullbyrdelses-lovens bestemmelser, og kjøpers rett til å gjøre mangels-innsigelser gjeldende vil følgelig være begrenset. Det vises herom til tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39.

Etter at budgivning er avsluttet blir normalt høyeste bud forelagt saksøker for stadfestelse. Deretter blir dette forelagt tingretten, partene, kjente rettighetshavere og bydere hvis bud er begjært stadfestet. Tingretten beslutter ved kjennelse om budet skal stadfestes. Oppgjørsdagen er normalt 3 måneder fra foreleggelsen for tingretten og rettighetshaverne.

Drift og rettigheter

Det er konsesjonsplikt og boplikt på eiendommen. Kjøper bærer risikoen for at konsesjon blir gitt. Kjøper bærer risikoen for eventuell odelsløsning.

Eiendommen/salgsobjektet overtas som det er.

Eiendommen overdras fri for uvedkommende pengeheftelser.

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott til med utsikt mot sør og øst, ca 5 kilometer syd for Skogfoss. På Skogfoss finnes barnehage og barneskole samt lysløype. Butikk, barne- og ungdomsskole, folkehøgskole, fotballbane og lysløype ligger på Svanvik, ca 25 km unna. På Svanvik ligger også BioForsk (tidligere Svanhovd miljøsenter).

Det er kort vei til gode jakt- og fisketerreng, scooterløyper, skiløyper og skogsbilveier. Pasvikdalen har gode muligheter for et aktivt friluftsliv med gode jakt- og fiskemuligheter, bærsanking, scooterløyper og skiløyper.

Kommunesenteret Kirkenes ligger ca 65 km unna langs Rv 885.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2.050.000,-

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: ca 360 daa
Dekar beite: ca 20 daa
Dekar skog: ca 200 daa
Dekar totalt: 570 daa
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 17 bnr 5, 6 og 59 fnr 1-11 og 1-60

Gårdens eier

Steinar Skogmoen og Katrine Berge


Telefon privat 78 99 11 70
E-post post@advoh.no

Meglerinformasjon

Jens Bernhard Herstad
Advokatfirmaet Olsen & Herstad AS

Telefon 78 99 11 70
Mobil 909 99 439
E-post herstad@advoh.no