publisert 28.04.2017

Øvre Grande

Hedmark, Nord-Odal

Prisantydning salg: kr 2800000

Driftsform(er): Småbruk
Totalareal: 16

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Hovedhus fra 1917, påbygg i 2002 og 2015

Driftsbygning

Låve og uthus

Drift og rettigheter

Dyrket mark er forpaktet bort,ett år av gangen.

Beliggenhet

Småbruket ligger i en Grend som kalles Verket, ca 7 km fra Sand sentrum. Nærmeste nabo ligger ca 150 meter unna. Skolebussen stopper rett utenfor huset som frakter elevene til skolen 7km unna.. Huset har meget gode solforhold og godt utsyn over dyrket mark mot vest. Grenda er stille og rolig med rundt 45 hus der alle hilser på hverandre. Turterrenget starter fra døra og går på grusvei eller stier. Skogen inneholder en blanding av bjørk og gran samt furu, nok til å lage seg ved sjøl.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2800000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Småbruk

Dekar fulldyrka areal: 5
Dekar beite: 2
Dekar skog: 5
Dekar utmark: 3
Dekar totalt: 16
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr. 20 Bnr 18,25

Gårdens eier

Peter Førde
Verkensveien 217
2120 Sagstua
Telefon privat 90947899
E-post pforde@mmm.com

Meglerinformasjon

ikke bestemt