publisert 30.04.2017

Vershølen

Buskerud, Gol

Prisantydning salg: kr 1 250 000

Driftsform(er): Småbruk
Totalareal: 24

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshussom opprinnelig er en gammel Hallingstue, men som er tilbygd ogmodernisert ea. 1960. Grunn:tlate 70 rn2,.
Må påregen full resturering eller riving.

Driftsbygning


BTA 80 BRA 76
Anveadelse
Stall/fies og lagerrom.

Andre opplysninger

Bebyggelsen bestar av vaningshussom opprinnelig er en gammel Hallingstue, men som er tilbygd og
modernisert ea. 1960. Grunn:tlate 70 rn2, I tunet er det ellers et stabbur i laftet temmer, driftsbygning,
redskapshus og eldhus. I tillegg er det en forløe ved et jorde som ligger litt nord for tunet.

Drift og rettigheter

Eiendonunen har en andel i Holtelien jaktfelt som ligger i Hevresli Sameige.

Det er lang strandlinie til HallingdaIclva mcd fiskcrctt.

Eiendommen mortar arlig ca. kr 20.000,- ierstatninger iforbindelse med regulering av Hallingdalselva.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende pa vestsiden av Hallingdalselva ved Engene i Gal kommune. Avstand til Gol
sentrum med alle sentrumsfasiliteter er om lag 7 km. Det er grei adkornst til eiendommen fra Gal stasjon via
Eiklidvegen til privat vei inn til tunet med undergang under jembanen, Eiendonunen har noe sol og utsikt og
:finbeliggenhet med lang strandlinje til Hallingdalselva.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 1 250 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Småbruk

Dekar fulldyrka areal: 5
Dekar beite: 11
Dekar overflatedyrka: 6
Dekar skog: 11
Dekar utmark: Tun 2
Dekar totalt: 24
Gårdsnummer / bruksnummer: 8/18

Gårdens eier

Vidar Eiklid
Løvsangerbakken 6
2032 Maura
Telefon privat 91864871
E-post vidar.eiklid@st1.no

Meglerinformasjon