publisert 04.05.2017

Gårdsbruk i Deset

Hedmark, Åmot

Driftsform(er): Mjølk
Totalareal: 1130

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bygd nytt i 2014, ikkje heilt ferdigstilt.

Driftsbygning

Reiskapshus frå 80-talet.

Eit lite lausdriftsfjøs bygd i 1992. Har vore 12 kyr. Ingen dyr på garden nå.

Andre opplysninger

Interessert i unge folk, gjerne med barn, som vil ta over. Vurderer å selje til dei rette folka.

Drift og rettigheter

60 tonn mjølkekvote

Beliggenhet

Eit par kilometer til nærmeste skule.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Mjølk

Dekar fulldyrka areal: 130
Dekar skog: 1000
Dekar totalt: 1130
Gårdsnummer / bruksnummer: Gårdsnr 38, bruksnummer 25 og 35

Gårdens eier

Dagfinn Løklien


Telefon privat 62 44 35 76

Meglerinformasjon