publisert 23.05.2017

Årvoll søndre

Hedmark, Ringsaker

Driftsform(er):
Totalareal: 97.4

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus er på ca. 205 kvad. 4 soverom, kjeller, bad, kjøkken og to stuer. Huset er gammelt ca.1850 og nytt påbygg på 1950 tallet. Huset har spiskammers, tre kott og ekstra wc i 2 etg. Ny stein ble lagt på taket i 1986.

Huset har vedlikeholdsbehov. Men til tross for vedlikeholdsbehov er det ikke et kaldt hus.

Driftsbygning

Ett større hus med tre skyvedører, liten potetkjeller og enkel korntørke (som ikke er i bruk).

Andre opplysninger

Det er gammelt kårhus på gården fra 1930. uten innlagt vann. Stort vedlikeholdsbehov.

Drift og rettigheter

Det er almeningstett; Nes Almening (Beiterett m.fl.t.). Og aksjer i PHIL som vurderes solgt sammen med gården (gir beiterett).

Beliggenhet

Årvoll søndre ligger i et vakkert kulturlandskap på Hedmarken. Nes på Hedmark er kjent for sin beliggenhet midt i Mjøsa. Kort avstand til nærmeste sentrum - Stavsjø - her er det butikk, nyåpnet Galleri, skoler, barnehage m.m. Dette er ett av to små sentrum på bygda - det andre er Tignes, som er kjent for vakker beliggenhet helt nede ved Mjøsa, god restaurant med kortreist mat m.m. Midt i Mjøsa betyr at det er pendleavsand til Gjøvik; Hamar, Brumunddal, Moelv. Nærmeste by er Brumunddal ca. 15 - 20 min. (Hamar ca.20-25 min).; fra disse to stasjonene går det tog til Oslo på godt under 2 timer. I Brumunddal er det videregående skole.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 80.8
Dekar skog: ca 10
Dekar totalt: 97.4
Gårdsnummer / bruksnummer: 168/3

Gårdens eier

Marit Aarvold
Årvollshøgda 161
2353 Stavsjø
Telefon privat 957 67 241 (sønn)
E-post keaarvold@gmail.com

Meglerinformasjon