publisert 03.06.2017

Kveldsheim

Vest-Agder, Songdalen

Driftsform(er): Beite, skog
Totalareal: 564,7 daa

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Huset er bygd i 1900 av tømmer i 1 1/2 etasje ifølge «Norges Bebyggelse». Grunnflaten er 96 m. Det er grunnmur i hogd stein, stående utvendig kledning, taket er saltak, taktekke er eternittplater på ei side og sementstein på den andre. Det er gang med trapp til andre etasje, kjøkken, kammers og 2 stuer i første etasje og 2 soverom i andre etasje. Huset har stått tomt i mange år. Taket er fremdeles nokså tett. Det er ikke strøm fram og har aldri vært innlagt vann.

Drift og rettigheter

Eiendommen er med i storviltvald og har adgang til småviltjakt på egen grunn.

Beliggenhet

Gnr. 29, bnr. 1 Dybla ligger nord i Songdalen kommune og grenser til Marnardal og Vennesla kommune. Området er skogsterreng med åser og vann, og byr på flotte turmuligheter både sommer og vinter. Det er store områder med uberørt natur, og et rikt dyre- og fugleliv. (Ei dyble er ei lita tjønn eller en pytt).

Det er ca 2 km vei ut til Fv 101 Finslandsveien ved Mauråsbrotan. Herfra er det ca 5 km til Finsland kirke. Til kommunesenter på Nodeland er det 30 km.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Beite, skog

Dekar beite: 12,7 daa
Dekar skog: 441,2 daa
Dekar totalt: 564,7 daa
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr. 29, Bnr. 1

Gårdens eier

Åse Hildur Indrebø
Moneveien 85
4640 Søgne
Telefon privat 97521187
E-post aseindre@online.no

Meglerinformasjon