publisert 14.06.2017

Vassdalen

Sogn og Fjordane, Fjaler

Prisantydning salg: kr 3 990 000,-

Driftsform(er):
Totalareal: 767daa

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bolighus oppført i 1928, modernisert i 1978.

Grunnmur av naturstein med utvendig betongpuss. Yttervegger av tømmer som i 1978 ble etterisolert og fikk ny trykkimpregnert kledning utvendig. Taket har saltakkonstruksjon med ark, med taktekking av lappskifer over takrod kant-i-kant papp. Mot kaldloftet er det isolert med 10cm. isolasjon.

Vindu fra 1978 med 2 -lags glass i trekarm. Pipen er oppført av lettklinkerbetong med feieluke i kjeller. Det er montert pipehatt utvendig.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber, og avløpsrør i plast. Varmtvannstank 200L plassert i kjeller. Det elektriske anlegget har fordelingsskap med skrusikringer og delvis skjult installasjon.

Driftsbygning

Driftsbygning oppført i 1987

Ringmur av betong/betongblokk for høgbygget og sidebygget. Grunnmur av betongelementer. Ytterveggene er bygget opp av 4" bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform med plassbygde takstoler og taktekking av aluminiumsplater og undertak med duk. Det er isolert ca. 15-20cm. mot kaldloftet i alle rom bortsett fra høgbygget. Etasjeskille av betongelement, gulv på grunn av betong. Vindu med 2 -lags ruter i trekarm. Høgbygget har 2stk. grassiloer av betong med diameter på 5m og 7,2m. høyde. Fjøsrommet er innredet med båsplasser for 14 melkekyr, og tilhørende melkerom og kontor.

Andre opplysninger

Garasje / uthus oppført i 1988

Fundament med ringmur av betong. Yttervegger er av 4" bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform med taktekking av shingel på en side, og lappskifer på en side. Undertak av trefiberplater og plastduk.

Drift og rettigheter

Festetomter

Gården har i dag bortfestet 2 tomter til kraftverk.

Gnr / bnr / fnr: 81 / 1 / 1

Festeavtale utarbeides etter nærmere avtale. Verdsettelse følger av taksten.

Gnr / bnr / fnr: 81 / 1 / 2

Festeavtale er tinglyst og verdi følger av taksten.


Ulempeerastatning fra Brekkefossen Kraftverk AS.

Gården mottar årlig ulempeserstatning. Verdsettelse av denne følger av taksten.Jakt- og fiske

Eiendommen har jaktrett i felles jaktvald med naboeiendommen. Denne andelen utgjør ca. 4 fellingsløyve hvert år. Fiskerett i elva som renner gjennom dalen, samt i tilhørende fjellvann.


Stordalen Karftverk er utskilt på egen tomt og kraftverket følger ikke med gården. Men kraftverket kan kjøpes utenom gården ved nærmere avtale med selger.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige omgivelser på Herstad i Vassdalen, det er ca. 13 km. til kommunesenteret Dale med skole, barnehage, butikker og andre servicetilbud. Til Førde er det ca. 52 km. Til Haugeland Rehabiliteringssenter og Røde Kors Nordisk UWC ligger ca 12 km. Til Bergen går det buss og det ca 3 timer med hurtigbåt. Førde Lufthavn ca 45 min.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3 990 000,-

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 56,4daa
Dekar beite: 21daa
Dekar skog: 562,5daa
Dekar utmark: 50% andel i ca. 4300 daa utmark.
Dekar totalt: 767daa
Gårdsnummer / bruksnummer: 81/1

Gårdens eier

Leidulf Bjørvik og Rigmor Bjørvik


Telefon privat 47415475
E-post leidulf@bjorvik.net

Meglerinformasjon

Ole Rune Døskeland
Fjordane Advokatkontor

Telefon 57720100
Mobil 95203949
E-post ord@fjordadvokat.no