publisert 26.06.2017

Torbjørnsdalen 71

Aust-Agder, Risør

Prisantydning salg: kr 2 000 000

Driftsform(er): Småbruk
Totalareal: 54300

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Innhold

Det "nye" våningshuset:
1 etg.: Vindfang, trappegang, trapperom (kjeller), stue og kjøkken.
2 etg.: Gang, bad, 3 soverom, oppbevaring bak knevegger.
Kjeller: Trappegang, toalett, 3 bodrom / uinnredede kjellerrom og tilbygget bodrom. Lav takhøyde i kjeller.

Det "gamle" våningshuset (anneks):
1. etasje: Trappegang, kjøkken, bod og stue.
2. etasje: 2 soverom, trappegang (ikke måleverdig areal) og uinnredet rom. Lav takhøyde.

Standard

Det "nye" våningshuset:
Boligen har en forholdsvis enkel standard, men er noe oppgradert de senere årene. Innvendige overflater er kosmetisk oppgraderte. Badet i 2. etasje er av nyere dato og kjøkkenet er modernisert det siste året. Det elektriske anlegget er også oppgradert og det er lagt ny kurs ut til stallen. Ellers er det behov for modernisering og oppgraderinger av våningshuset.


Det "gamle" våningshuset (anneks):

Huset er oppført i laftet tømmer med åstak. Selve tømmerkjernen er gammel og er trolig flyttet og oppført på plassen rundt 1850. Generelt har våningshuset behov for oppgradering og modernisering i forhold til dagens standard. Huset er ikke egnet for permanent bosetning, men som et gjestehus, sommerhus, anneks, bryggerhus mv. Bruksområdene er mange og huset har beholdt noe av sitt gamle og historiske preg.

Driftsbygning

Uthus/stall:

Nyere uthus som er innredet med tanke på hestehold. Her er stallplass i 1. etasje samt salrom og høyloft i 2. etasje. Bygget har en forholdsvis god standard med noe behov for vedlikehold. Det er egen elektrisk kurs for strøm fra hovedhuset.


Redskapshus:

Enkel standard. Er benyttet som lagerplass.

Andre opplysninger

Tomt

Areal: 54 273 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er ikke nøyaktig oppmålt i forbindelse med salget og avvik kan forekomme. Opplysninger om eiendommens størrelse er gitt av Risør kommune. Tomten rundt bebyggelsen er hovedsakelig opparbeidet med plenareal og gruset gårdstun. Skogen består av blandingsskog. Til eiendommen er det ca. 10 daa med dyrket mark og bite. Resten er hovedsakelig skog. Det medfølger til eiendommen et lite skogstykke på ca. 5,5 daa. Skogstykket ligger på veien mot Vegårshei ( Aklandveien, rett etter avkjørselen til Fjerbumyra (Aklandveien 1430)

Beliggenhet

Velkommen til Torbjørnsdalen

Eiendommen består av et småbruk og har en idyllisk beliggenhet med fine turområder i umiddelbar nærhet. På eiendommen er det to våningshus, hvor det eldste er oppført rundt 1850 og det "nye" i 1956. Det gamle våningshuset er det opprinnelige gårdshuset på eiendommen og er reist i laftet tømmer.

Eiendom beliggende i Torbjørnsdalen ved Akland i Risør. Det er ca. 15 kilometer til Risør sentrum og ca. 4 kilometer til Søndeled hvor det er matforretning, barneskole og flere servicetilbud. På Akland, som ligger ca. 1 kilometer unna, er det barnehage og bensinstasjon.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2 000 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Småbruk

Dekar fulldyrka areal: 4,9
Dekar overflatedyrka: 5,1
Dekar skog: 41
Dekar totalt: 54300
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 56 bnr 15

Gårdens eier

Lill B. Kvernerød Krokvik
Torbjørnsdalen 71
4994
Telefon privat 98602809
Nettside http://https://www.partners.no/g%C3%A5rdsbruk---sm%C3%A5bruk-selveier-akland-torbj%C3%B8rnsdalen-71/40170101/meglerhusetpartners/arendal/jan-terje-%C3%B8ygarden
E-post lillbirgitte@hotmail.com

Meglerinformasjon

Jan Terje Øygarden
Meglerhuset & Partners

Telefon 37002630
Mobil 95239559
E-post jan.terje@arendalpartners.no