publisert 02.07.2017

Haugedalsbråten

Aust-Agder, Risør

Prisantydning salg: kr Høystbydende over kr 2 000 000,-

Driftsform(er):
Totalareal: 25

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus i 1 1/2 etasje, fra 1956, bygget i Siporex med utvendig stående bordkledning. Nytt tak og ny kledning i 2013/14. Huset er delvis renovert og innredet i løpet av de siste årene. Nytt elektrisk anlegg over det meste av huset i 2016. Nytt toalett. Behov for oppgradering av bad.

Huset inneholder i 1. etasje; kjøkken, stue, kontor/bibliotek, bad, toalett. I 2. etasje; 3 soverom, liten loftgang/stue med plass til sofa og TV/data.

Etasjeskille mellom kjeller og hovedetasje er isolert i 2017. Ny panel i himling i kjeller.

Driftsbygning

Liten driftsbygning med hesteboks, fòrlager og smådyrrom. Bygningen trenger oppgradering.

Andre opplysninger

Tunet og veien inn til eiendommen, fra hovedvei, er bygget nytt i 2016. Tunet og veien er steinsatt og belagt med grus.

Drift og rettigheter

Småbruk med muligheter hold av hest og smådyr. Evt. beite for småfe kan leies på naboeiendom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger tilbaketrukket og idyllisk til ved Gml. Songevei i Risør kommune. Avstand til Risør by er 15 km. Avstand til E18 er ca 4 km. Avstand til Rema1000 Risør er ca 9 km.

Flotte turmuligheter i området. Mulighet for bryggeplass i Løvdalsvannet, ca 10 min. gange fra eiendommen.

Fakta om gården

Prisantydning salg: Høystbydende over kr 2 000 000,-

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 6
Dekar utmark: 19
Dekar totalt: 25
Gårdsnummer / bruksnummer: 36/4

Gårdens eier

Michael A. Uppal v/Svein Fiskebekk
Foneveien 40
4993 Sundebru
Telefon privat 95777281
E-post sfiske@online.no

Meglerinformasjon