publisert 11.07.2017

Indrebø

Rogaland, Tysvær

Prisantydning leie: kr Uklart

Driftsform(er): Grasproduksjon
Totalareal: 30

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Ja

Driftsbygning

Ja

Andre opplysninger

Søker en partner for å drive gården som et økologisk gartneri slik det ble drevet tidligere.
Søker derfor en person med kompetanse og erfaring i økologisk landbruk. Tanken er at
denne personen kan leie seg inn, kjøpe seg inn/forpakte alt etter som det måtte passe med
opsjon om å kjøpe på sikt. Planen er videre å starte med foredling av jordbruksprodukter og
salg fra gården, eventuelt kontraktdyrking med naboer.

Beliggenhet

Gården ligger mellom Yrkjesfjorden og Skjoldafjorden med fine turområder. Skole, barnehage og butikk fire km. unna.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: Uklart

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Grasproduksjon

Dekar fulldyrka areal: 15
Dekar utmark: 15
Dekar totalt: 30
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 124 Bnr 31

Gårdens eier

Otto Bjelland
Nedstrandsvegen 380
5557 Skjoldastraumen
Telefon privat 90823526
Nettside http://biomedisinsksenter.com
E-post bioaroma@hotmail.com

Meglerinformasjon

Otto Bjelland
Mobil 90823526