publisert 25.08.2017

Brattbakkvegen 78

Nordland, vefsn

Prisantydning salg: kr 2000000

Driftsform(er): Ca. 50 daa av dyrkamarka leies ut til nabo for ett år av gangen. Resten av dyrkamarka drives ikk i dag og er dårlig holdt i hevd.
Totalareal: 358,2

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Boligen ble oppført i 1964.
1.etg.: Kjøkken, stue med dør ut til altan på ca. 16 m2, kjøkken nr. 2, 3 stk ganger, bad/vaskerom, vaskerom og 2 stk. trapperom.
2.etg.: 2 stk trapperom, 6 stk. soverom, bad og 2 stk ganger.
Kjeller: Trapperom og 5 stk. boder.

Bygningen må betraktes som et objekt for oppussing. Boligen kan lett gjøres om til to leiligheter igjen.

Driftsbygning

Fjøs, byggeår 1939: Bygningen er fundamentert med mur av betong på fjellgrunn. Veggene er i dyrerom av betong og tegelstein, resten av bygningen har vegger av reisverk i tre dekket med trebord. Taket er konstruert med taksperrer i tre og tekket med flis og stålplater. Det ble observert en god del rust på takplatene. Bygningen har en grunnflate på 261 m2 og inneholder dyrerom, fjøsloft og en gjødselkjeller på 108 m2. Bygningen har elektrik anlegg. Det er urintank og vanntank for oppsamling av regnvann. Det ble opplyst at på befaringstidspunktet var det 20 år siden bygningen huset dyr (sauer). I dag benyttes deler av bygningen som lager. Det ble observert noen skader på murvegger og utvendig kledning.

Andre opplysninger

Diverse opplysninger om bolig:

Piper og ildsteder:
Pipe med luftekanal av teglstein.
Ovn for fast brendsel i stue. Det ble opplyst at ovnen var fem år gammel.

Elektrisk anlegg:
Åpent elektrisk anlegg med skrusikringer.

Bygningen hadde tidligere oppvarming med vannbåren varme. Fyrkjelen er fjernet, men radiatorene er ikke fjernet. Under altan er det en oljetank i bakken. Det er ukjent om det er olje i tanken.

Feil/mangler:
Det ble observert fuktskader på veggene i begge bad og fukt og fuktskader i kjeller som skyldes manglende drenering. Det var laget hull i kjellergulv for at vann skulle kunne slippe ut. Bygningen har flere punkterte vinduer. Det ble observert skadet malepapp i taket på et soverom og skader på gulvbelegg på vaskerom. Videre ble det observert skader på nedløpsrør på takrenne. Bygningen er malingslitt og det er noe rust på takplatene. Det ble opplyst at bordkledning var fra byggetidspunkt. Bygningen må betraktes som et objekt for oppussing.

Det bemerkes at:
Boligen blir delvis ryddet og tømt, men ikke rundvasket. Huset overleveres som ved visning.
Fjøs overleveres som ved visning.
Ved som ligger i gammelstua følger med i salget. Gammelstua overleveres som ved visning.

Drift og rettigheter

Eiendommen gir mulighet for småskala landbruksaktiviteter som f.eks. hestehold.

Jakt/fiske:
Eiendommen inngår i et jaktfelt på elg som til sammen er på 14.500 daa. På feltet kan det årlig felles seks dyr hvorav 60% skal være ungdyr.
På eiendommen renner elva Baåga. Det ble opplyst at eiendommen har fiskerett i elva. Det har ikke vært inntekter fra fiske i elva og fiskeretten er derfor ikke verdsatt i taksten. På befaringstidspunktet til takstmannen var hele vassdraget stengt for fiske på grunn av rotenonbehandling.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved eleven Baåga som utløpeter i Fustvatnet, ca. 10 km nordøst for Mosjøen sentrum. Avstanden til arbeidsmarkedet i Mosjøen er kort. Kort vei til flott badestrand på Baågneset.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2000000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er): Ca. 50 daa av dyrkamarka leies ut til nabo for ett år av gangen. Resten av dyrkamarka drives ikk i dag og er dårlig holdt i hevd.

Dekar fulldyrka areal: 107,1
Dekar beite: 23,4
Dekar overflatedyrka: 2,4
Dekar skog: 216,5
Dekar utmark: 8,8
Dekar totalt: 358,2
Gårdsnummer / bruksnummer: 146/2 + 145/5

Gårdens eier

Øyvind Moen


Telefon privat 97757155
E-post rita@aktiv.no

Meglerinformasjon

Rita Aanes
Aktiv Helgeland

Telefon 75177770
Mobil 97757155
E-post rita@aktiv.no