publisert 05.09.2017

Engerdal

Hedmark, Engerdal

Driftsform(er): Alle
Totalareal: 300

Hus og bygninger

Andre opplysninger

Gjennom jordbruksprosjektet i Engerdal kommune er det satt i gang et arbeid for å registrere ledige gårdsbruk/småbruk. Eierne av gårdsbruk/småbruk som ønsker salg eller bortleie vil bli satt i kontakt med interesserte tilflyttere, prosjektlederen vil kunne bistå i prosessen til å lage møteplasser der potensielle kjøpere får se/besøke småbruk som er for salg/leie. Er du/dere interesserte i ledige gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune, eller har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på e-post: postmottak@engerdal.kommune.no eller på mobil: 62 45 96 00. Du kan gjerne sende mail med litt mer utfyllende informasjon om dere, hva dere kunne tenke dere, m.m.

Beliggenhet

Det er lett å like Engerdal kommune. Engerdal er en del av Cirkumferensen og Røros Verdensarv ble egen kommune i 1911, etter en sammenslåing av 4 grender fra kommunene Trysil, Rendalen, Tolga og Røros. Engerdal er det trygt og godt og vokse opp. Vi har ei flott skole på Engerdalssetra og ønsker du barnehageplass så har vi full barnehagedekning i våre barnehager på Drevsjø og Engerdal sentrum. Engerdal er kanskje mest kjent for Femundsmarka Nasjonalpark og skihelten Gjermund Eggen. Vi har et utrolig rikt fiske med godt over 800 vann og elver som det kan fiskes i. Arealene er også store, så ønsker du stillhet og ro vil du finne det hos oss. I Engerdal finnes Norges sørligste samiske reindrift, og reinen kan ofte sees i den nordre halvdelen av kommunen.
Utmark, jord, skog og reiseliv er viktig for næringslivet i kommunen. Største arbeidsplassen er likevel Engerdal kommune. SSiE - Departementenes Servicesenter Engerdal som er en telefontjeneste for statlige virksomheter har også blitt en betydelige og stor arbeidsplass i engerdalsmålestokk.
Det er et rikt kulturliv i Engerdal. Vi har grupper/lag/foreninger innenfor de fleste sjangerne. Kulturskolen i kommunen gir også et veldig godt tilbud til ungene. Også barnehagebarna har tilbud om kulturskole.
Her der det et godt tilbud til alle som ønsker. Engerdal består hovedsakelig av fjellvidder, sjøer, elver og skog. Under en prosent av arealet er dyrket mark eller bebyggelse, en tredjedel er produktiv skog og resten er fjell, vann og uproduktiv skogmark. Denne villmarka ligger hovedsakelig 600 - 800 m o h. Her er det god plass til alle som ønsker å komme hit og vi deler gjerne arealet med flere. For mer utfyllende informasjon se www.engerdal.kommune.no

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Alle

Dekar fulldyrka areal: 100
Dekar beite: 200
Dekar totalt: 300
Gårdsnummer / bruksnummer: 0434/00

Gårdens eier

Diverse eiere
Engerdal kommune
2440 Engerdal
Telefon privat 62 45 96 00
Nettside http://www.engerdal.kommune.no
E-post postmottak@engerdal.kommune.no

Meglerinformasjon