publisert 05.09.2017

Espeland

Rogaland, Vindafjord

Prisantydning salg: kr 4 900 000,-

Driftsform(er): Sau
Totalareal: 177

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Nytt i 1972, grunnflate 124 m2, hovedetasje + kjeller. Kontinuerlig vedlikeholdt.

Driftsbygning

Eldste del fra 1979, nyeste del fra tidlig 90 tallet, passer godt for sauehold.

Andre opplysninger

I tillegg er det et kårhus som var nytt i 1992 på ca. 100 m2. Hovedetasje + loft.
Verdivurdering/landbrusktakst foreligger, og kan sendes til seriøse interessenter.

Drift og rettigheter

Det totale arealet, inkludert brukets del av fellesareal er ca 357 dekar.

Beliggenhet

Bruket ligger på sørsiden av E134 ca. 1,5 km fra Ølensvåg, mot Haugesund. Avstand til hovedvei er ca 300 m. Det er gang/sykkelvei helt fram til skole og butikk.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 4 900 000,-

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sau

Dekar fulldyrka areal: 27
Dekar beite: 21
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 113
Dekar totalt: 177
Gårdsnummer / bruksnummer: 296/3

Gårdens eier

Lars Ole Espeland
Haukeliveien 615
5582 Ølensvåg
Telefon privat 45417055
E-post larsole.espeland@gmail.com

Meglerinformasjon