publisert 18.09.2017

Kvernlien Gård

Oppland, Gjøvik

Prisantydning salg: kr 4,3 mill.

Driftsform(er): Økologisk grasproduksjon
Totalareal: 24,9 daa

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bolighuset er opprinnelig bygd i 1872 med et tilbygg fra 1959. Det har støpt/murt grunnmur og yttervegger i bindingsverkskonstruksjoner og laft utvendig kledd med malt panel. Første etasje inneholder gang, åpen stue/kjøkken med utgang til platting med markise over, bad, soverom og bod. I andre etasje er det er disponibelt rom. Huset har ny (2014) vannpumpe i kjeller, nytt røropplegg og ny innmat i sikringsskap (automatsikringer). Det er satt på nye takrenner (2014) og utført drenering. Nåværende eier har i 2017 også tatt ut etasjeskillet i den opprinnelige laftedelen fra 1872 og hentet frem de flotte, gamle tømmerveggene. Dette rommet har nå luftig takhøyde – ca. 4,40 m. – og godt med lys. Taket er også blitt renovert og etterisolert med innsprøyting av treflis fra Hunton, det er montert flere nye vinduer, satt inn ny eksklusiv heltre-inngangsdør og verandadør, samt at huset er nymalt utvendig. Enkelte av vinduene på stua mangler lufting, så dette må påregnes ordnet. Stue/kjøkken-delen er ikke ferdig, så her kan kjøper selv påvirke hvordan sluttresultatet skal bli. Boligen varmes opp med ny varmepumpe luft/luft og en moderne, rentbrennende peisovn. Utedelen av varmepumpa er plasset nedenfor boligen med rørtilførsel i bakken. Det er også lagt ledning i bakken mellom boligen og et rom i låven til strømagregat som kan brukes dersom det skulle bli strømbrudd/linjebrudd. Det er ligger også klart opplegg for TV og Wifi-tilknytning.

Driftsbygning

LÅVE - er oppsatt i 1951 på støpt/murt grunnmur med plasstøpt betongdekke mellom møkkjeller og fjøs. Den har bindingsverkskonstruksjon kledd med trepanel sist malt i 2015. I fjøsdelen er de innvendige veggene pussede blokker. Første etasje inneholder garasje, lager, samt tidligere fjøs og stall. Andre etasje består av høyloft og tredje etasje kjørebru der den utvendige låvebrua er tatt ned. Møkkjelleren er drenert og omgjort til garasje. Bygningen har et bruttoareal på ca. 311 kvm og fremstår som velholdt og praktisk.

MØLLE og SAGBRUK - er en spennende og unik laftet tømmerbygning fra 1872 som i 2017 har gjennomgått betydelig vedlikeholds- og reparasjonsarbeider utført av folk med kompetanse på bygningsvern, herunder har eier mottatt en utdypende rapport over arbeidene fra utførende entreprenør. Bygningen er restaurert med tanke på ny mølledrift og skal være godt ivaretatt for lang tid fremover. Mølla – kombinert med damsluser og vannveier – er av Mjøsmuseet blitt karakterisert som det mest komplette industrielle kulturminne i dette området og arbeidet er følgelig også blitt utført med støtte fra Norsk Kulturminnefond. I underetasjen er det «maskin-rom» med blant annet el-motor og diverse reimbaner. I første og andre etasjer finnes i følge eier komplett mølleutstyr med blant annet to store steinkverner, vedfyrt korntørke, samt et lite snekkerverksted med kontor. Når det gjelder selve saga så må den vatres og repareres før eventuell bruk. Det er montert ny automatisert strømmåler i mølla. Det var sammenhengende mølledrift på Kvernlien fra 1872 til 2000. Kvernlien revolusjonerte mølledriften i dalen, med dengang en moderne mølle som på det meste kvernet 750 tonn mel i året.

SMIE - er oppsatt i laft på fundamenter av stablet stein. Utvendig er den delvis kledd med umalt trepanel. Taket er tekket med metallplater, takrenner og nedløp. Den har et tilbygg overbygget i bindingsverk på en side. Smia inneholder grue og esse, og har et koselig avdelt rom med takke. Bygningen er velholdt alderen tatt i betraktning. For smia foreligger det ferdig bygningsvernsplan som grunnlag for søknad om støtte fra kulturminnefondet.

FRØRENSERIET - Står oppe ved avkjøringen fra Snertingdalsvegen og oppført i bindingsverk fundamentert på stein og utvendig kledd med malt trepanel. Siste utvendige maling skjedde i 2015. Bygningen inneholdet i følge eier et tidstypisk og komplett anlegg for rensing og beising av frø. Den fremstår som i orden, men er noe preget av tidens tann.

VEDSKULet - er en enkel bygning oppsatt i bindingsverkskonstruksjoner fundamentert på steiner og utvendig kledd med umalt trepanel. Her lagres veden til bruk for den vedfyrte korntørka i mølla.

Andre opplysninger

TØMMERHYTTER _ To stk. nye gjestehytter. Begge hyttene er oppført i laft i 2015 oppsatt på steiner og med brukte Rørosvinduer. Byggene er på ca. 26 kvm bruttoareal og inneholdet ett rom med kjøkkenkrok (kjøkkenbenk, kjøleskap og kjøkkenfasiliteter) og har overbygget inngangsparti. Det er innlagt elekrisitet. Den ene hytta har Tv-anenne og Wifi-modem. Det er også innlagt vann for sommerbruk i begge hytter. (Vannledningene ligger ikke på frostfri dybde.) Den ene hytta har hatt noe maur, men det er opplyst at dette ikke er stokkmaur. Hyttene er påført treolje i 2016. Byggene fungerer kjempefint som innkvartering for gjester, der de får sitt eget private areal å trekke seg tilbake til.

Drift og rettigheter

Kvernlien er grunneier og innehar fall-og elverettigheter i Storelva. Kvernlien eier også damanlegget i elva med fall og sluseanlegg. Storelva er en god ørrettelv, som Kvernlien har fiskerettigheter i. Gamle kontrakter viser at gården har beiterett. m.m. Kvernlien har én andel i grunneierlaget med ditto rettigheter og plikter.

Beliggenhet

Bruket er en kulturhistorisk perle som ligger naturskjønt til ved utløpet av Røstadvatnet i Snertingdal. Området er et eldorado for rekreasjon, ferie og friluftsinteresserte, og vinterstid er det enkel tilgang til et stort skiløypenett og mange ubrøytede skogsbilveier perfekt for hundekjøring. Avstand til Snertingdal sentrum 5 minutter. Der er det skole, butikker, bensinstasjon, legesenter, aldershjem, fysikalsk institutt, treningssenter, bilverksted, frisørsalonger, og mye annen næringsvirksomhet.
Avstand til Oslo er 2 timer. Lillehammer 40 minutter. Dokka 20 minutter. Til Gjøvik 25 min. Hvor jernbane og alle byfasiliteter finnes.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 4,3 mill.

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Økologisk grasproduksjon

Dekar fulldyrka areal: 10,8 daa
Dekar totalt: 24,9 daa
Gårdsnummer / bruksnummer: 249/6,14,16

Gårdens eier

Margrethe Berg
Snertingdalsvegen 2430
2838 Snertingdal
Telefon privat 92827333
E-post margrethe@margrethe.no

Meglerinformasjon

Knut Westrum.
www.koppanglandbruk.no

Mobil 45280276
E-post knut@koppanglandbruk.no