publisert 20.09.2017

Skarpneset Gård "Myllågar'n"

Møre og Romsdal, Smøla

Prisantydning salg: kr 3.450.000,-

Driftsform(er): Sau
Totalareal: 332,2

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Primærrom:
1. etasje:
Bad, entré, gang, kjøkken, stue, trappegang, vaskerom.
2. etasje:
Wc-rom, stue, trappegang, 3 soverom.

Driftsbygning

Låve/fjøs:
Byggeår ansått til 1850- tallet iflg eier.
Anvendelse: Dyrehold og lagring av for
1. etasje: 121 kvm. To åpne sau-skjul. Lukket fjøs for behandling av dyr. Teknisk rom med vann-pumpe anlegg.
2. etasje: 121 kvm. Høyloft for lagring av vinter-for.
Vognskjul:
Byggeår 2007 iflg eier.
Anvendelse: Isolert arbeidsrom med store vinduer, låsbart verksted og åpent parkeringsrom.

Naust:
Byggeår 2009 ilg. eier.
1. etasje: 62 kvm
Hems: 12 kvm.

Flytebrygge i betong, lengde 12 meter x bredde 3 meter, vekt 21 tonn, levert og forankret i 2008, av Rensvik Marine AS, Kristiansund.

Eldhus:
Byggeår av tømmer-struktur ukjent (flyttet fra gamle tufter på 1850-tallet). Tidligere del av bolighus på gården.
1. etasje: 30 kvm.

Uthus- lager:
Byggeår 2010 iflg. eier.
Anvendelse: Åpnet verksted, snøfreser/traktor-parkering og drivstoff lagring.
1. etasje: 24 kvm

Utløe:
Byggeår 2009 iflg eier.
Anvendelse: Lagring av høy og skjul for husdyr.
1. etg.: 46 kvm.

Veksthus:
Byggeår 2012 iflg. eier.
1. etasje: 32 kvm.

Grisehus:
Byggeår anslått til 1850- tallet iflg eier.
Anvendelse: Lekestue.
1. etasje: 8 kvm.

Andre opplysninger

Skarpneset gård er en perle som ligger ytterst i havgapet på vestsiden av Smøla. Sjarmerende og særpreget våningshus fra 1800-tallet som er oppgradert de senere årene. Gårdstunet er solrikt og ligger skjermet for vinden. Gårdsbruket er tilrettelagt for villsau og frittgående høns. Nytt naust og betongflytebrygge gir god helårs adkomst til sjøen. Leieinntekt fra Smøla Vindpark til år 2035.

Drift og rettigheter

Ideell andel i gnr 42 bnr 24 med en 1/2 part. Deler av dette arealet er bortfestet til Smøla vindpark med årlige leieinntekter på ca. kr 12.432,- basert på snitt siste 10 år.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til på vestsiden av Smøla. Nærhet til sjø og friluftsområder.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3.450.000,-

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sau

Dekar fulldyrka areal: 8,9
Dekar beite: 17,8
Dekar overflatedyrka: 9,7
Dekar totalt: 332,2
Gårdsnummer / bruksnummer: 42/4

Gårdens eier

Roy Scott Heiersted
Skarpneset gård, Skarpneset
6570 Smøla
Telefon privat 91575561
E-post rsheiersted@gmail.com

Meglerinformasjon

Jan O. Kvalvåg
Eiendomsmegler 1 avd. Kristiansund

Mobil 91640981
E-post jan.kvalvag@em1mn.no