publisert 18.11.2017

Granås Gård

Sør-Trøndelag, Selbu

Prisantydning salg: kr 2100000
Prisantydning leie: kr 10000

Driftsform(er): Skog og hestehold, muligheter for sauehold mm
Totalareal: 127daa

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

BRA/P-rom 161/115
Antall soverom 4

Driftsbygning

Driftsbyggning i meget god stand og blir i dag benyttet til hest.
Verksted og garasje
Stabbur i god stand blir i dag benyttet til overnatting.
Et eldre sauefjøs i tømmer som er undre oppgradering

Andre opplysninger

Det er mulig å fradele 2 tomter og hyttetomter.
Gården ligger meget bra til med tanke på solforhold og utsikt over Selbusjøen.

Drift og rettigheter

Gården har allmennings rett og

Beliggenhet

Gården ligger ca 4 km fra selbu sentrum

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2100000

Prisantydning leie: 10000

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Skog og hestehold, muligheter for sauehold mm

Dekar fulldyrka areal: 11daa grasproduksjon der deler benyttes som beite
Dekar beite: skogområder blir i dag benyttes som beite
Dekar skog: 112,7daa
Dekar totalt: 127daa
Gårdsnummer / bruksnummer: 134/4

Gårdens eier

Hege Elizabeth Anonsen-Sjøhagen
overvikvegen 177
7580
Telefon privat 98223525
Nettside http://www.teatercamp greanås gård
E-post hegeelizabeth@hotmail.com

Meglerinformasjon

Privat