publisert 21.11.2017

Sommarbakk eiendom

Nordland, Ballangen

Prisantydning salg: kr 3,9 millioner

Driftsform(er): ammedyr, sau, hest
Totalareal: 444

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Grunnflate 65 m2, 2 etasjer + kjeller og kvist
5 soverom

Driftsbygning

Bygd ca 1930 grunnflate 220 m2
Nytt kufjøs 1985 ca 175 m2
Gjødsellager ca 420 m3
Silobygg 120 m2
22 båsplasser

Andre opplysninger

Melkekvote 181 000 som tilhører gården som er bortleid.
Det er også en del jord som er bortleid. Det gir leieinntekt

Drift og rettigheter

Jakt og fiskerettigheter følger gården

Beliggenhet

3 km fra E6, 7 km sør for Ballangen sentrum

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3,9 millioner

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): ammedyr, sau, hest

Dekar fulldyrka areal: 101
Dekar beite: 17
Dekar overflatedyrka: 2
Dekar skog: 90
Dekar utmark: 223
Dekar totalt: 444
Gårdsnummer / bruksnummer: 46/10

Gårdens eier

Per Arne Elvenes
Ballangen Lille
8540 Ballangen
Telefon privat 97522129
E-post pae@taraldsvik.no

Meglerinformasjon