publisert 02.01.2018

Ribsskog

Nord-Trøndelag, Flatanger

Prisantydning salg: kr Kom med bud

Driftsform(er):
Totalareal: 459.8

Hus og bygninger

Andre opplysninger

Ingen hus på eiendommen nå, men har vært

Drift og rettigheter

Fiske og jaktmuligheter

Fakta om gården

Prisantydning salg: Kom med bud

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 16.3
Dekar beite: 5
Dekar skog: 194.5
Dekar utmark: 241.8
Dekar totalt: 459.8
Gårdsnummer / bruksnummer: 22/4

Gårdens eier

Åke Elden
Vollsveien 116b
1358 Jar
Telefon privat 94827747
E-post Aake.elden@gmail.com

Meglerinformasjon