publisert 02.01.2018

Bakken

Sogn og Fjordane, Askvoll

Driftsform(er): Melkeproduksjon
Totalareal: 1500

Hus og bygninger

Drift og rettigheter

Fiske og jaktretter

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Melkeproduksjon

Dekar fulldyrka areal: 54
Dekar beite: 50
Dekar overflatedyrka: 100
Dekar skog: 30
Dekar utmark: 1280
Dekar totalt: 1500
Gårdsnummer / bruksnummer: 54 / 5

Gårdens eier

Ole kistrup vilnes
Vilnes
6985
Telefon privat 90195358
E-post Okvil@live.com

Meglerinformasjon