publisert 15.01.2018

Bø på Engeløya

Nordland, Steigen

Prisantydning salg: kr 14 000 000

Driftsform(er): poteter, korn mm
Totalareal: 1100

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

HOVEDBOLIG
Hovedetasje: Kjøkken, spisekrok, stor stue, bad, vaskerom, 2 soverom, kontor og hobbyrom.
Underetasje: Hovedinngang/hall, arbeidsinngang med garderobe, bad/trimrom og badstu. WC, 3 soverom, teknisk rom, stor bod og garasje.
Boligen varmes opp med vannbåren jordvarme/varmepumpe som også varmer opp bereder. 3-lags vinduer. Ventilasjon med gjenvinning.

Driftsbygning

BOLIG NR 2:
Byggeår 1951, kjeller 75 m2, 1 etasje 78 m2, loft 75 m2. 2 stuer og 4 soverom.
POTETLAGER MED KJØKKEN, OPPHOLDSROM OG BAD:
Byggeår 2010. Klimaregulert lagerrom 357 m2, vegghøyde 5 m, 570 tonn poteter. Fjernstyrte leddporter. Arbeidsrom 143 m2. Sosiale rom 30m2.
POTETLAGER MED GÅRDSVERKSTED:
Byggeår 1992. Klimaregulert lagerrom 206m2, vegghøyde 4,8 m, 300 tonn poteter. Innredet gårdsverksted 85 m2, personalrom 11 m2, lagerloft kommer i tillegg. Fjernstyrt leddport.
REDSKAPSHUS:
Byggeår 1999. 282 m2, vegghøyde 4,2 m,
LAGERBYGNING: Byggeår 1979. 450 m2. Stort sett over 5 m vegghøyde. Store porter. Delvis isolert.
LÅVEBYGNING: Byggeår 1951. Grunnflate 130 m2. 2 ± 3 etasjer. Kan benyttes til stall og lagerrom.

Lagerbygningene har betongdekke foran portene. Tunet har adskilte soner for drift og privat ferdsel.

Andre opplysninger

Jorda er omtrent steinfri og svakt hellende med god arrondering. Det meste egner seg for potet og grønnsaker. 220 dekar har nedgravde rør med hydranter for vanning.
650 dekar skog, beiteland og annen fastmark. I tillegg kommer andel i felles utmark. Det er jaktrettighet på fugl, hare, elg og rådyr. Gode fiskemuligheter. Gården har også en øy i Vestfjorden på ca 8 dekar.Traktorer, redskaper, maskiner og annet løsøre kan overtas for et rimelig tillegg til prisen for den faste eiendommen.

TAKST UTFØRT AV SERTIFISERT TAKSTMANN UTLEVERES VED FORESPØRSEL.

Drift og rettigheter

Denne flotte og lettdrevne gården trenger nye eiere. Paret som har drevet den, nærmer seg pensjonsalderen. De har drevet gården i 32 år og har ikke hatt behov for arbeid utenom. I tillegg har det vært en ansatt. Gårdsdrifta har gitt solid økonomisk grunnlag for både utvikling av bruket og god fortjeneste til familien.
Gårdsbruket er i full drift. Bygninger og maskiner benyttes til 320 da mandelpoteter, 140 da byggkorn og noe grasproduksjon. Potetene omsettes hovedsakelig gjennom COOP i Nord-Norge og leveres i storsekk til et potetpakkeri som tar seg av finsortering og pakking. Kornet leveres direkte til lokale melkeprodusenter.

Gården har allsidig maskinpark og ledig bygningsmasse som egner seg til forskjellige tilleggsproduksjoner som for eksempel grønnsaker og husdyrbruk og foredling for dem som ønsker å videreutvikle eller øke inntektsgrunnlaget. Fordi gården er lettdrevet, gir den ledig tid til å drive med annet.
Brukerne har hatt stor frihet utenom onnene både fordi de ikke har omsorgsansvar for husdyr og fordi det har vært fast ansatt på gården.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser på Engeløya i Steigen kommune i Nordland. Gårdstunet har flott utsikt over bygda Bø, Vestfjorden og Lofotfjellene. Engeløya er et av de mest konsentrerte landbruksområdene i Nord-Norge.
Klimaet er godt med tidlig vår og gode vekstvilkår. Om sommeren skinner midnattssola på gården.
Det er kulturhus/samfunnshus midt i Bø-grenda med blant annet barneteater, revy og lørdagskafe. Det drives av en forening, UL Vestfjord som består av unge og gamle. Laget drifter også fellesnaust ved fjæra og felles grillhytte ved fjellet. Bø-bygda er kjent for å ha godt samhold og samarbeid. Det er også et aktivt grendelag for Engeløya og et prosjekt for kommunen som kalles LEV i STEIGEN.
Det er ca 8 km til butikk, barneskole og barnehage.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 14 000 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): poteter, korn mm

Dekar fulldyrka areal: 433
Dekar overflatedyrka: 18
Dekar totalt: 1100
Gårdsnummer / bruksnummer: 86/2 m. flere

Gårdens eier

Tove og Thor Holand
Engeløyvegen 439
8289 Engeløya
Telefon privat 99635300
E-post t@t-h.no

Meglerinformasjon