publisert 24.02.2018

Øver-Siem

Oppland, Lesja

Prisantydning salg: kr Takst 4.3 mill.

Driftsform(er): Tidligere mjølk og kjøtt
Totalareal: 500 da

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Grunnflate 128 kvm ,to etasjer + full kjeller. Bygd 1957, bra restaurert/vedlikehalde.

Driftsbygning

Treng oppgradering.

Andre opplysninger

Kårstue med to utleigeleilegheiter .

Drift og rettigheter

Seter med to seterhus og fjøs, i drift tom sommaren 2016. Ca to mil frå garden.

Beliggenhet

Garden ligg 2,5 km vest for Lesja sentrum.

Fakta om gården

Prisantydning salg: Takst 4.3 mill.

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Tidligere mjølk og kjøtt

Dekar fulldyrka areal: 200 da
Dekar skog: 300 da
Dekar totalt: 500 da
Gårdsnummer / bruksnummer: 92/1

Gårdens eier

Anne-Grethe og Jostein Kolstad
Belle-Siemvegen 77
2665 Lesja
Telefon privat 91784194 / 93269259
E-post Joskol@online.no / ag.bk@ hotmail.com

Meglerinformasjon