publisert 25.02.2018

Øvre Dalland - Tysnes

Hordaland, Tysnes

Prisantydning salg: kr 990 000,-

Driftsform(er): Gras/grønnsaker pt. bortleid - (tidligere noe sau/høns/grønnsaker/bær )
Totalareal: 470

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Eldre enebolig fra ca 1950 som bærer sterkt preg av tidens tann og har behov for totalrenovering. Er over 2 etasjer og total ca 170 kvm. derav halvparten da er kjelleretasje, se bilde.

Driftsbygning

Gammel løe , ukjent byggeår. Sist brukt på 80 tallet da med høns. Brukt også med sau og gris før bruk ble avviklet på 80 tallet.

Andre opplysninger

Tilhørende eldre enkel hytte som står ca 30m fra enebolig/våningshus følger også med, se på kart.
Enkel standard, ikke innlagt vann/kloakk.

Drift og rettigheter

Bruket består av 3 ulike parseller, se kart http://gardskart.skogoglandskap.no/Ene parsell av bruket med bare skog grenser til vann, ukjent på hvilke fiskemuligheter det er i vannet. Størrelse på bruket gir anslagsvis 1 stk hjorteløyve. I dag er bruket med i et hjortevald sammen med flere bruk.
Innmark er pt utleid til nabo som har drevet gras og/eller potetproduksjon o.l. siste 30 år. Før dette var det jordbær og grønnsakproduksjon på denne del av innmark.
Enebolig som følger med er for tiden utleid.

Beliggenhet

Eiendom ligger fint og sentralt til 800m fra Våge. Her finner du det du trenger samt ferge til Halhjem/Os. Ved Våge ligger butikker, skole m.m.
Fra bolig har du grei sjøutsikt på deler av Bjørnefjorden samt nedover mot Våge.
Det er opparbeidet vei frem til bolig og løe samt en opparbeidet traktorvei på ca 700m innover eiendom fra bolig/løe.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 990 000,-

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Gras/grønnsaker pt. bortleid - (tidligere noe sau/høns/grønnsaker/bær )

Dekar fulldyrka areal: 13
Dekar beite: 80
Dekar overflatedyrka: 13
Dekar skog: 274
Dekar utmark: 103
Dekar totalt: 470
Gårdsnummer / bruksnummer: 93/1

Gårdens eier

Karl Asphaug


Telefon privat 91666080
E-post karlmorten@gmail.com

Meglerinformasjon

Karl Morten Undal
Mobil 91666080
E-post karlmorten@gmail.com