publisert 26.02.2018

Furumo

Nordland, Gildeskål

Prisantydning salg: kr 3050000

Driftsform(er):
Totalareal: 364

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Oppført første halvdel av 80-tallet, 2 etg. og loft. 283 BTA

Driftsbygning

Oppført første del av 8-tallet. Driftsbygning 420 BTA og Redskapshus 125 BTA .

Andre opplysninger

Det vises til takst.

Drift og rettigheter

Gården var opprinnelig et melkebruk. Melkekvoten ble solgt av forrige eier. Det har vært ammekuproduksjon på gården fram til 2011. Etter det har det kun vært hobbybruk med litt sau, geit og hester

Beliggenhet

Gården ligger ca 50 km fra Bodø, i retning Saltstraumen. 1,1 km til skole og ca 4 km til butikk. Kommunal vei helt ned til gården. Gården har ingen naboer og ligger skjermet til.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3050000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 116,7
Dekar skog: 127,9
Dekar totalt: 364
Gårdsnummer / bruksnummer: 52/76

Gårdens eier

AnneWiik

8120 Nygårdsjøen
Telefon privat 90721716
E-post dikka70@hotmail.com

Meglerinformasjon