publisert 07.03.2018

Etnedal i Valdres

Oppland, Etnedal

Prisantydning salg: kr 3.000.000 kr +

Driftsform(er): Grasproduksjon
Totalareal: 285

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)


VISNING:
LØRDAG 6. OKTOBER 2018 kl. 16.00 – 18.00
SØNDAG 7. OKTOBER 2018 kl. 12.00 – 14.00


Solfylt og idyllisk småbruk i Etnedal kommer for salg. Fin beliggenhet nær elva Etna - 420 moh.
Bolig fra 1987 på ca. 150 kvm primærareal, 225 kvm boareal. Inneholder blant annet; vindfang, entré, stue, kjøkken, vaskerom, bad, wc, fire soverom, tv-stue, terrasse og balkong. Malte overflater fra 2010. Nyrenovert kjeller.
Dobbel garasje fra 1995 med motorstyrte porter og downlights.

Driftsbygning

Romslig driftsbygning fra 50-tallet med høytørke fra 1990.
Eget fullisolert bygg som er ombygd til musikkstudio i 2005.
Redskapshus fra 1989. Nye porter.

Andre opplysninger

Fin uteplass/platting ved elva i rolig og trivelig nabolag. Badeplass.
Eiendommen har et totalareal på 285 dekar. Fulldyrka/overflatedyrka jord på ca. 45 dekar. Flate jorder. Skog i to teiger på ca. 200 dekar. I henhold til nåværende kommuneplan er det mulighet for utvikling av 8-10 tomter (bolig- og fritidsformål) på den største skogteigen. Gode muligheter for uttak av ved.
Godt vann fra brønn og privat avløp. Egen sommervanning. Godt organisert vegforening.
Fiberkabel for TV og Internett.
Hage med bærbusker.
Alle bygg er meget godt vedlikeholdt.

Drift og rettigheter

Ca. 1 km. strandlinje mot Etna. Fallrettigheter. Fiskerettigheter. Fiskeprosjekt med utsetting av ørret. Jaktavtaler.
Fulldyrka mark er pt. bortleid. Det er interesse for forlengelse.
Bo- og driveplikt. Konsesjonskrav. Odelsrett fraskrevet.

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger 8,5 km nord for kommunesenteret Bruflat, 38 km fra hhv. Fagernes og fra Dokka. Det er 90 km til Lillehammer, 78 til Gjøvik og 70 til Beitostølen. Gode muligheter for fjellturer i nord, øst og vest sommer som vinter. Mange gode sykkelveier.
Fra 15 – 30 min til unikt skiløypenett (nov – april) i snøsikre områder (800 – 1400 moh).
Det er 4 km til skole, flerbrukshall og lysløype og 8 km til barnehage. 2-3 km til Joker, Maxbo og miljøstasjon.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3.000.000 kr +

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Grasproduksjon

Dekar fulldyrka areal: 45
Dekar overflatedyrka: 35
Dekar skog: 200
Dekar utmark: 5
Dekar totalt: 285
Gårdsnummer / bruksnummer: 116/17 - 115/8 - 115/61

Gårdens eier

Inger Jorun og Boie Strande
Vestsidevegen 283
2890 Etnedal
Telefon privat 959 24 017
Nettside http://finn.no/103252682
E-post bstrande@bbnett.no

Meglerinformasjon