publisert 29.04.2018

SAGVIK

Møre og Romsdal, Aure

Prisantydning leie: kr 10000

Driftsform(er): Sau, ammeku
Totalareal: 588

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bolighus – Yttergang, gang, Stue, tv-stue, kjøkken, bad m/toalett, gjeste toalett, 3 soverom, men kan gjøres om til 5 soverom. Stor kjeller. ca 140 kvm + kjeller.

Driftsbygning

Driftsbygningen ble bygd i 2012 og kan brukes til enten sau, amme ku eller hestehold.
Inneholder, garderobe, toalett og plassbygd innredning for 150 sauer.

Andre opplysninger

Drift
Pr i dag er det 50 lamme-sau samt 25 påsett lam og 2 amme kyr, overtagelse av dyr kan avtales.
Driver leier i dag 250 mål dyrket mark i tillegg, det kan være mulig for ny driver å overta avtaler.
Dagens drift genererer ca 300 000 kr i året.
Rundt alle teiger på gården er det satt opp nyere 120 cm saue gjerde.

Eier/utleier vil bo i kårboligen på gården og drive sin utleievirksomhet.

Leiesum
Bolig + driftsbygning/eiendom for videre drift/dyrehold = 10 000.-
Utleie av kun bolighus kan også vurderes til litt lavere pris.
Ved rette type småbarnsfamilie/skolebarnsfamilie er vi villig til å forhandle om leiesummen.

Drift og rettigheter

Utmarksbeite/fjellbeite som er egnet til sau starter like ved gården
Hjortejakt, 1-2 dyr pr år.

Drift
Pr i dag er det 50 lamme-sau samt 25 påsett lam og 2 amme kyr, overtagelse av dyr kan avtales.
Driver leier i dag 250 mål dyrket mark i tillegg, det kan være mulig for ny driver å overta avtaler.
Dagens drift genererer ca 300 000 kr i året.
Rundt alle teiger på gården er det satt opp nyere 120 cm saue gjerde.

Beliggenhet

Gården Sagvik Gnr 235. Bnr 1, ligger i enden av Sagvikvannet på Tustna i Aure kommune.
Plassen ligger fint til ved et ferskvann og det er gå avstand til sjø med tilhørende båtplass. Ypperlige turområde med skog og fjell.

Avstand til hovedvei via kommunal vei = 3 km.
Tømmervåg fergekai = 25 km.
Skole/barnehage/butikk/post på Leira = 18 km.
Kommunesenter/kjøpesenter/helsestasjon/lege, Aure sentrum = 25 km.
Fast rute med skole taxi for barn i skolealder fra gårdsveien.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: 10000

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sau, ammeku

Dekar fulldyrka areal: 30
Dekar beite: 370
Dekar overflatedyrka: 17
Dekar skog: 500
Dekar totalt: 588
Gårdsnummer / bruksnummer: 235/1

Gårdens eier

Tommy myhren
Ørbogvegen 292
6590 Tustna
Telefon privat 90935664
Nettside http://https://www.facebook.com/sagvik.gard
E-post sagvikgard@gmail.com

Meglerinformasjon